Kuhu ja kuidas saab praegu reisida? »
Rohkelt suvepuhkuse ideid Eestis ja lähiriikides! »
24/7 klienditeenindus
(+372) 6 266 266
  • Esileht
  • Kuldkaardist taganemise juhend ja tüüpvorm

Kuldkaardist taganemise juhend ja tüüpvorm

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise juhis ja tüüpvorm.

I. Taganemisõigus

1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda lepingust 14 päeva jooksul.

2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates Kuldkaardi väljastamise päevast.

3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Estravelit oma otsusest taganeda Kuldkaardi lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri) esitades selle koos väljastatud Kuldkaardiga (magnetribaga plastkaart) järgmistel kontaktandmetel Estravel AS, aadress Suur-Karja 15 Tallinn, 10140 Harju maakond või e-posti teel kuldkaart@estravel.ee. Tarbija võib selleks kasutada allolevat taganemisavalduse tüüpvormi.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui avaldus taganemisõiguse kasutamise kohta on esitatud enne taganemistähtaja lõppu. Kuldkaardi tagastamise kohustus on 14 kalendripäeva möödumisel päevast, mil tarbija teatas oma taganemisest Kuldkaardi lepingust. Kuldkaardi tagastamise kulud kannab tarbija.

II. Lepingust taganemise tagajärjed

1. Kui tarbija taganeb sidevahendi abil sõlmitud Kuldkaardi lepingust, tagastab Estravel tarbijale viimase poolt kantud Kuldkaardi kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Estraveli pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Estravel saab teada tarbija otsusest Kuldkaardi lepingust taganeda.

Estravel teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks.

2. Seni kuni tarbija ei ole Kuldkaarti tagastanud võib Estravel keelduda tagasimaksete tegemisest.

III. Lepingust taganemise tüüpvorm

Kellele: Estravel AS, Suur-Karja 15 Tallinn, 10140 Harju maakond, e-post kuldkaart@estravel.ee.

Kellelt (tarbija nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number: …………………………………………………………………………………………..

Otsus: Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on Kuldkaardi väljastamine.

Kuldkaardi väljastamise avalduse esitamise kuupäev: …………………………………………………………………………………………..

Kuldkaardi kättesaamise kuupäev: …………………………………………………………………………………………..

Tarbija allkiri (ainult juhul, kui avaldus esitatakse paberil): …………………………………………………………………………………………..

Käesoleva avalduse kuupäev: …………………………………………………………………………………………..