24/7 klienditeenindus
(+372) 6 266 266

Spaakampaania tingimused

1. Üldsätted

1.1. AS-i Estravel (Suur-Karja 15 Tallinn) poolt vahendatavate spaapakettide müügikampaania (Kampaania) toimub reaalajas töötavas internetikeskkonnas aadressil www.estravel.ee/spaa ajavahemikul 03.12.–30.12.2018 (Ostuperiood). Spaapaketid on kasutamiseks ajavahemikul 04.12.2018.–31.03.2019 (Kasutamisperiood).

1.2. Spaapakett on teenusekirjelduses nimetatud majutus- ja spaateenuse osutajate (spaahotell) poolt kindlatel kuupäevadel ja kinnitatud tingimustel osutatav majutusteenuse ning sellega seotud lisateenuste kogum.

1.3. Spaavautšer on unikaalse koodiga kinkekaart, mis annab õiguse ühe spaapaketi ostmiseks Ostuperioodil ja spaapaketi broneerimiseks kuni 08.01.2019.

1.4. Kampaaniaveeb www.estravel.ee/spaa võimaldab tutvuda spaapakettide kirjelduste ja põhitunnustega, võrrelda spaahotellide poolt pakutavaid teenuseid, vabade kohtade saadavust, sooritada spaapakettide ja -vautšerite oste ning saada vastu ostu kinnitus.

1.5. Spaapakettide ja -vautšerite arv on piiratud ning nende kättesaadavus ning vabade kohtade olemasolu võib muutuda igal ajahetkel. Kiirematel ostjatel on spaapaketi kasutamisvõimalus laiem.

1.6. Kampaania tingimused koos reisiteenuste üldtingimustega ja e-poe kasutamistingimustega rakenduvad kõigile spaapaketi ja spaavautšeri ostjatele ning kasutajatele. Vastuolude korral prevalveeruvad Kampaania tingimused. Spaapaketi ja/või -vautšeri hinna tasumisega kinnitab klient oma nõustumist eelnimetatud tingimustega.

2. Spaapaketi eritingimused

2.1. Spaapaketi ostmisel valib klient spaahotelli paketi ja kuupäevad, kontrollib teenuse kättesaadavust, sisestab nõutud andmed ja kinnitab spaapaketi ostu vastava hinna tasumisega.

2.2. Kui spaapaketi kasutamissoov langeb vahetult ostmisele järgnevale päevale või nädalavahetusele, tuleb ost sooritada kasutamisele eelneval tööpäeval esmaspäevast reedeni enne kl 14.00.

2.3. Spaapaketi ostu kinnitus saadetakse kliendi poolt avaldatud e-posti aadressile 1 tunni jooksul spaapaketi hinna laekumisest Estraveli pangakontole.

2.4 Ostetud spaapaketi kuupäeva ja kasutajat on lubatud muuta mitte vähem kui 5 päeva enne spaapaketi järgse majutuse algust üksnes vabade kohtade olemasolul, tasudes hotellitoa hinnavahe vastavalt hotelli poolt kinnitatud uuele hinnale ja teenustasu. Muutmiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri Estraveli e-posti aadressile spa@estravel.ee või helistada E-R kl 9–17 numbril 6 266 233.

NB! Spaapaketi muudatustega tegeletakse ainult E–R kl 9–17. Spaapaketi muutmine otse spaahotellist ei ole lubatud. Juhul, kui muutmine on sooritatud Estraveli vahenduseta ei teki sellest mistahes kohustusi Estraveli jaoks.

2.5. Spaapaketi kuupäeva ja kasutaja muutmise taotlemisel tuleb tasuda teenustasu 12 eurot (sis. käibemaksu).

2.6. Spaapaketi kasutamata jätmisel või annulleerimisel loetakse kliendiga sõlmitud leping täidetuks ja sellest tekkinud õigused ning kohustused lõppenuks. Kasutamata jäänud ja/või annulleeritud spaapaketi maksumust ei tagastata.

3. Spaavautšeri eritingimused

3.1. Spaavautšeri ostmisel sisestab klient nõutud andmed ja kinnitab spaavautšeri ostu selle hinna tasumisega.

3.2. Spaavautšeri ostu kinnitus koos unikaalse spaavautšeri koodiga saadetakse kliendi poolt avaldatud e-posti aadressile 1 tunni jooksul spaavautšeri hinna laekumisest Estraveli pangakontole. Tähelepanu huvides, kuivõrd unikaalse koodi esitamine annab õiguse spaapaketi ostmiseks, tuleb kliendil vastav unikaalne kood säilitada selleks vajalike turvalise säilitamise abinõusid kasutades. Klient kannab spaavautšeri kadumise ja hävimise riisikot.

3.3. Spaavautšeri kasutajal on õigus sooritada spaapaketi ost vastavalt Kampaania tingimuste punktis 2 toodud spaapaketi eritingimustele ajavahemikul 03.12.2018–08.01.2019.

3.4. Spaavautšeri võõrandamine sh kinkimine on lubatud vastavalt kliendi äranägemisele. Võõrandamisel tuleb üle anda kliendi e-posti aadressile saadetud spaavautšer koos unikaalse koodiga kas elektroonilisel kujul või paberkandjal.

3.5. Spaavautšeri ostukinnituse väljastamisest Estraveli poolt 14 päeva jooksul, eeldusel, et spaavautšer on kasutamata ehk sellega ei ole ostetud spaapaketti, on kliendil lubatud teostada seaduses sätestatud taganemisõigust. Taganemisõiguse teostamiseks tuleb esitada avaldus koos kasutamata unikaalse koodiga e-posti aadressil spa@estravel.ee.

3.6. Juhul, kui Ostuperioodi ajal puudub teenuse kättesaadavus, tagastab Estravel spaavautšeri hinna kliendi avalduse alusel. Põhjendatud avaldus koos kasutamata unikaalse koodiga tuleb esitada Estravelile aadressil spa@estravel.ee. Avalduste esitamise lõpptähtaeg on 20.01.2019.

3.7. Spaavautšeri kasutamata jätmisel ja/või hilisemal tagastamisel loetakse kliendiga sõlmitud leping täidetuks ja sellest tekkinud õigused ning kohustused lõppenuks. Kasutamata jäänud ja/või hiljem tagastatud spaavautšeri eest spaapaketi maksumust ei tagastata.

3.8. Spaavautšeri või selle unikaalse koodi hävimisel, kaotamisel või ebaseaduslikku valdusesse sattumisel uut spaavautšerit ei väljastata.

4. Muud tingimused

4.1. Spaateenuse kirjelduse ja põhitunnuste vastavuse ning majutus- ja sellega seotud lisateenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab spaahotell.

4.2. Estravel vastutab spaateenuste müügikorralduslike toimingute nõuetekohase läbiviimise eest. Estravel ei vastuta tema poolt vahendatud või osutatud lepingute täitmise eest. Juhul, kui Estravelil tekib siiski spaavautšeri kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt vastutus, siis on see vastutus piiratud spaavautšeri maksumusega.

4.3. Estravel ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike takistuste ja häirete eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanded või kaardimaksed viibivad või ebaõnnestuvad. Takistustest teenuse ostmisel on kasutaja kohustatud teatama viivitamatult Estraveli klienditeenindusele.

Täiendav info Estraveli 24/7 infotelefonil 6 266 266