Viisainfo riikide kaupa

Estravel viisateenust ei osuta.

   1. Reisi planeerides ja sihtkohta valides ei ole sugugi vähemtähtis info, mis puudutab antud riiki sisenemise tingimusi. Kas on vaja viisat? Kas piisab vaid eelnevalt reisiloa või e-viisa vormistamisest internetis või on vaja dokumendid saatkonda saata?
   2. Kas saatkond asub Eestis, Soomes või hoopis kaugemal? Kõiki neid tingimusi arvesse võttes kujuneb viisa vormistamiseks ka arvestatav ajakulu. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata enne reisi planeerimist lisaks viisa vajalikkusele ka dokumendi olemasolule ja kehtivusele. Kas antud riiki on võimalik siseneda vaid ID-kaardiga või on siiski passi vaja? On riike, mis aksepteerivad näiteks vaid biomeetrilist passi. Kui kaua peab reisidokument kehtima? Lastega reisides on oluline teada, et olenemata vanusest peab ka kõigil lastel olema isiklik reisidokument. Ära jäta dokumentide ja viisainfo kontrollimist viimasele minutile.
   3. Vaata ka: viisateenuse tingimused.

 Tarbijakaitse-alane teadaanne:

 1. Estravel annab endast parima, et hoida siin leheküljel olev informatsioon ajakohasena. Sellest hoolimata ei saa Estravel garanteerida info õigsust, kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive ilma teenuseosutajaid teavitamata.
 2. Iga riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb 2 osapoolt: sihtriik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). Estraveli võimalik osalus viisaprotsessis on kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vomistatud avalduse ja -hangitud saatedokumentide toimetamises Estraveli büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessi üle puudub Estravelil roll.
 3. Eelnevast tulenevalt ei võta Estravel AS juriidilist ega moraalset vastutust mistahes vôimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise vôi mitteväljastamisega antud reisijale sihtriigi poolt. Samuti ei vastuta Estravel juhumi eest, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/vôi nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.
 4. Reisibüroo Estravel ei vormista õppe- ega äriviisasid.
 5. Väljaspool Tallinna ja Helsingit saame viisateenust osutada ainult siis, kui seoses reisiga on Estravelist ostetud viisat vajavasse riiki lennupilet või pakettreis.
 6. Viisaga seotud küsimused ja päringud saada e-mailile viisa@estravel.ee või helista 6 266 266.