1. juunil muutuvad Gruusiasse reisimise tingimused

15.05.2024
Estravel

Gruusia on muutmas riiki sisenemise reegleid. Alates 1. juunist peab kõikidel turistidel olema reisikindlustus.

Kas hetkel on Gruusiasse reisimisel tervisekindlustust vaja? Praegu ㅡ ametlikult mitte (kuid meie tungivalt soovitame, kuna arstiabi Gruusias on välismaalasele väga kallis).

Soovitus muutub kohustuseks 2024. aasta 1. juunist, mil jõustuvad kohalikud seadusandlikud muudatused. Edaspidi peab igal Gruusiasse reisival turistil olema reisikindlustus kogu riigis viibimise ajaks. Reisikindlustusele hakkavad ka kehtima teatud nõuded:

  • reisikindlustus peab kehtima kogu Gruusias viibimise aja ja katma kõik ravi- ja matusekulud õnnetusjuhtumi korral;
  • peab hõlmama kogu Gruusia territooriumi, mitte ainult teatud piirkondi;
  • Reisikindlustus peab katma erakorraliste raviteenuste kulud alates 5000 eurost ning haiglaravi kulud alates 30 000 eurost.

Reisikindlustuse puudumisel saab esimesel korral trahvi 300 lari (104 eurot). Kui turist seda ei tasu, on kuu pärast trahv juba suurem – 900 lari (312 eurot). Uued reeglid hakkavad kehtima kõikidele turistidele, sealhulgas Eesti elanikele.

Hea teada:

Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused kodanike abistamiseks on väga piiratud.

Gruusias kehtiv okupeeritud territooriumite seadus lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Piiri tohib ületada ainult selleks avatud piiripunktides. Gruusia territooriumile sisenemine ilma ametliku piirikontrollita (kaasa arvatud territooriumile, mis ei ole ajutiselt Gruusia võimude kontrolli all, sh üle Venemaa piiri) on illegaalne.

 

Kommentaarid: