Reisikindlustus

Reisikindlustus on muretu puhkuse oluline osa. Et ootamatutes olukordades lisakulutusi vältida, soovitame alati koos reisiga osta ka reisitõrkekindlustus. Näiteks võib väga kulukaks kujuneda välisriigis haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine. Kui reisid sageli, tagab pikaajalise meelerahu aastane korduvreisikindlustuse poliis.

Eelised, miks tasuks endale osta just Estravel-Salva reisikindlustus:

 • Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse. Hüvitame tervisekindlustuse alusel COVID-19 haigestumise tõttu tekkinud ravikulud lepingus märgitud tervisekindlustuse kindlustussummani (maksimaalselt 200 000 €) st kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile. Samuti katame lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uute tagasisõidupiletite maksumuse kuni 2000 eurot eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele. 
 • COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse. Hüvitame kasutamata reisipaketi maksumuse juhul, kui kindlustatul diagnoositakse COVID-19 haigestumine enne reisi Eestis ning reisimine on seega vastunäidustatud. Kindlustuskaitse laieneb juba ka kehtivatele lepingutele.
 • Tervisekindlustuse kindlustussumma 1 000 000 eurot. Tervisekindlustuse poliisile võib valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, aktsepteerime ka erahaiglaid.
 • Paindlikud reisitõrke tingimused. Salva hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud. Reisi alguspunkt ei pea olema Eestis ning poliisi on võimalik vormistada ka üksnes lennupäevadeks.
Rohkem eeliseid, miks peaks valima Salva kindlustuse >>

 

OSTA REISIKINDLUSTUS ISE! >>

Kindlustusjuhtumid, mille puhul sõltuvalt valitud kindlustuskatetest kulud hüvitatakse, on järgmised:

 • reisija või tema pereliikme ootamatu haigestumine;
 • imastikuolude tõttu jätkulennult maha jäämine;
 • reisi eesmärgiks olnud avaliku ürituse ärajäämine;
 • lennufirma graafikumuutused (NB! Eelkõige arvestada pikalt ette ostetud reiside ja eraldi piletite kasutamise korral!);
 • reisil alanud haiguse või õnnetusjuhtumi ravikulud;
 • terrorism või looduskatastroof;
 • lennufirmaga seotud streik või pankrot.

 

Estravel palub kliendil tutvuda ka järgmiste dokumentidega: