Oluline teave kliendile Estravelist reisikindlustuse ostmisel

Lugupeetud klient,

Informeerime Teid, et AS Estravel (aadress Suur-Karja 15, Tallinn, 10140, tel 6 266 266, www.estravel.ee) on kindlustusandja Salva Kindlustuse AS agent kindlustuslepingute sõlmimisel. AS Estravel on kantud kindlustusvahendajana Finantsinspektsiooni kodulehel olevate kindlustusagentide nimekirja. Salva Kindlustuse AS on väljastanud AS-le Estravel kinnituse, et vastutab tema vahendustegevuse eest Salva Kindlustuse AS nimel. AS Estravel kinnitab, et kõik kliendile väljastatud kindlustuspakkumised on kooskõlas talle Salva Kindlustuse AS poolt antud volituse ulatusega.

Salva Kindlustuse AS tasub AS-le Estravel kindlustuslepingute sõlmimise eest vahendustasu. Iga kindlustuslepingu suhtes makstava vahendustasu suurus märgitakse enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuspakkumisele ning kindlustuspoliisile.

AS-l Estravel on õigus sõlmida Salva Kindlustuse AS nimel kindlustuslepinguid järgnevates kindlustustegevuse alaliikide lõikes: õnnetusjuhtumite kindlustus (sh. reisikindlustus), mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sh liikluskindlustus, maismaasõidukite kindlustus (kaskokindlustus), tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus (kodukindlustus). Hetkel on AS Estravel spetsialiseerunud reisikindlustuse lepingute sõlmimise vahendamisele.

Salva Kindlustuse AS-ga sõlmitavatele kindlustuslepingutele kohalduvad Salva Kindlustuse AS poolt väljatöötatud kindlustustingimused, millistega on võimalik tutvuda AS Estravel kodulehele kaudu.

Reisikindlustuse kindlustuslepinguga saab kindlustada ennast tervisekindlustuse, reisitõrke kindlustuse, pagasikindlustuse ja rendiauto omavastutuskindlustuse juhtumite suhtes. Reisikindlustuse tingimused on väljatöötatud Salva Kindlustuse AS poolt, nendega saab enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuda AS Estravel kontorites ning neid tutvustavad AS Estravel reisikonsultandid, kõik tingimused on kättesaadavad ka eelnevas lõigus ära märgitud Estravel AS-i kodulehe aadressil.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist selgitab AS Estravel reisikonsultant välja kliendi kindlustushuvi, esitades vajadusel selle kohta täpsustavaid küsimusi. Nimetatud tegevuse käigus koostab AS Estraveli esindaja kliendile kindlustuspakkumise, mille sobivuse või täpsustamise järgselt väljastatakse kliendile kindlustuspoliis.

Kindlustuslepingu alusel tasumisele kuuluva kindlustusmakse suurusega on kliendil võimalik lisaks suulisele informeerimisele enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuda nii kindlustuspakkumisel kui kindlustuspoliisil.

Sõlmitava kindlustuslepingu suhtes kohalduvad tingimused, sh kindlustusjuhtumi toimumise korral  kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjeldatud kindlustustingimustes, mis märgitakse nii kindlustuspakkumisele kui kindlustuspoliisile.

Kindlustuslepingust tuleneva vaidluse korral on kliendil võimalik pöörduda kindlustusandja suhtes nõude esitamiseks nii Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva lepitusorgani kui Eesti Vabariigi asjakohase Maakohtu poole.

 Vaata ka: