Booking.com Estonia OÜ lisati TTJA musta nimekirja

17.06.2022
Estravel

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti (TTJA) lehelt selgub, et Booking.com Estonia OÜ, mis on Booking.com tugiettevõte Eestis, on lisatud TTJA musta nimekirja.

TTJA musta nimekirja satuvad ettevõtted, kellega vaidluse lahendamiseks ja abi saamiseks on klient pöördunud TTJA komisjoni poole ning TTJA on teinud otsuse kliendi kasuks, kuid ettevõtja ei ole ametit kirjalikult teavitanud otsuse täitmisest või maakohtusse pöördumisest. Selline kaupleja, kes ei täida otsust 30 päeva jooksul, kantakse otsuseid mittetäitvate ettevõtete ehk musta nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.

Booking.com Estonia OÜ on mustas nimekirjas alates 9. juunist 2022. Otsuse avaldamise kuupäev: 6. mai 2022. Otsuse number: 19-1/22-00005-013.


TTJA:

Enne broneeringu tegemist oli kaupleja veebilehel avaldatud, et majutust on võimalik kuni 16.12.2021 tühistada tasuta. Broneeringu tühistamisel võttis kaupleja siiski tarbijalt broneerimistasu. Tarbija poolt nõustumuse andmisel broneeringu tegemisega muutusid kaupleja veebilehel avaldatud pakkumuse tingimused pooltele siduvaks. Kaupleja rikkus summa debiteerimisega poolte vahel sõlmitud lepingut.

Resolutsioon: Rahuldada tarbija nõue. Kauplejal hüvitada tarbijale 174,15 eurot.


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet kirjutab otsuses, et Booking.com tugiettevõte Eestis (Booking.com Estonia OÜ) ametlikule postiaadressile saadetud kirjale ei vastanud. Samuti tuli e-posti aadressilt tallinn@booking.com tagasi teade, et kirja vastu ei võetud.

Vaata lähemalt tarbijavaidluste komisjoni otsuste registrist. Lae alla otsuse 19-1/22-00005-013 PDF.

Vaata kõiki TTJA mustas nimekirjas olevaid ettevõtteid siit.

 

Kommentaarid: