Eesti ettevõtjad eelistavad reiside broneerimisel reisiagentuuride teenust


22.11.2016

Eesti ettevõtjate reisiharjumuste uuringu tulemused

Estravel korraldas käesoleva aasta oktoobris laiapõhjalise Eesti ettevõtjate reisiharjumuste uuringu. Küsitlus saadeti sajale tuhandele ettevõtjale, kelle hulgas olid erineva suurusega äriühingute ja mittetulundusühingute esindajaid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid. Ettevõtjate reisiharjumuste uuringus osales 3989 vastajat.

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja ärireisimisega seotud ostuotsuseid ja tellimiskanali valikut mõjutavad tegurid. Tegemist oli esimese ettevõtjate hulgas läbi viidud reisiharjumuste uuringuga Eestis ning suurima äriettevõtete reisikäitumise alase küsitlusega Baltimaades.

Uuringutulemuste kokkuvõttena võib öelda, et Eesti ettevõtjad kasutavad reiside broneerimisel enamasti reisiagentuuride vahendust. Sõltuvalt teenuse liigist ja sihtkohast tehakse valik online-agentuuride ja traditsiooniliste agentuuride vahel. Kolmandik kõikidest reisimisega seotud tehingutest sõlmitakse otse teenusepakkujaga.

Populaarseimad reisiteenused

Küsitluse tulemused näitavad, et reisiteenustest ostavad Eesti ettevõtjad kõige enam hotellimajutust, IATA lennufirmade pileteid ja reisikindlustust. Järgnevad regulaarliinide laevapiletite, odavlennufirmade lennupiletite ja autorendi teenuse ostmine. Väiksemas mahus ostavad ettevõtjad viisade vormistamisega seotud teenuseid, kortermajutust, reisipakette, rongipileteid ja kruiise.

Lennupiletite tellimiskanalid ja -harjumused

Uuring näitas, et IATA litsentsiga (ehk traditsiooniliste) lennufirmade pileteid ostavad Eesti ettevõtjad kõige enam reisibüroodelt: 41% vastanutest kasutab peamiselt online-lennuagentuuride ja 35% traditsiooniliste reisiagentuuride reisikonsultandi teenust. Paljud lennupileti ostjad ei ole teadlikud sellest, et online-agentuurid on ärimudeli mõttes täpselt samasugused nagu traditsioonilised reisibürood ning teenivad vahendusteenuselt kasumit samadel alustel.

Vaid 24% Eesti ettevõtjatest ostab lennupileteid otse lennufirmast ning maailma statistikat arvestades võib eeldada, et see number langeb tulevikus veelgi.

Odavlennufirmade piletite ostmisel on nii Eestis kui mujal maailmas peamiseks kanaliks lennufirma  koduleht. Veidi vähem kui pooled Eesti ettevõtjad ostavad aga ka odavlennufirma pileteid traditsioonilistest või online-reisibüroodest, kuna väikese vahendustasu eest pakutakse lisaks  usaldusväärset emakeelset teenindust, hinnavõrdlust ja järelteenindust.

Majutusteenuste kasutamine ja tellimiskanalid

Majutuse broneerimisel eelistab suurem enamik Eesti ettevõtjatest online-agentuuride teenust. Hotellimajutuse broneerib 59% vastajatest online-agentuuris, 21% teeb tehingu hotelliga otse ning 20% kasutab professionaalse reisikonsultandi abi.

Kortermajutuse tellimisel teeb 59% vastajatest tehingu online-agentuuris, 33% otse korteri omanikuga ja reisikonsultandi abi kasutab 8% vastajatest. Kortermajutuse ehk mitteametliku kodumajutuse kasutamine on lühikese ajaga muutunud Eestis väga populaarseks. Eesti statistika eristub muust maailmast selles osas, et lisaks puhkusereisijatele kasutavad ka siinsed ettevõtjad sageli kortermajutust, mis rahvusvaheliselt ei ole ärireiside puhul levinud praktika.

Enamik kortermajutuste broneeringuid tehakse online-agentuuride kaudu, millest tuntuimad on Airbnb ja booking.com. Uuringu tulemustest võib järeldada, et paljud Eesti ettevõtjad teevad majutuse ostuotsuse eelkõige hinnast lähtudes ning ärireisijatel puuduvad negatiivsed kogemused, mis võivad mitteametliku majutusteenuse ostmisel kaasneda. Suuremad ettevõtted, riigiasutused ja rahvusvahelised korporatsioonid eelistavad osta majutust ametlikelt pakkujatelt, kes garanteerivad kontrollitud ja kindla kvaliteediga teenuse.

Reisikindlustuse tellimiskanalid

Reisikindlustust ostab 42% ettevõtjatest otse kindlustusseltsilt, 30% kasutab professionaalse reisikonsultandi abi ja 28% ettevõtjatest ostab kindlustuse online-agentuurist. Paljud Eesti reisijad kasutavad pankade vahendatavaid reisikindlustusi, mis kaasnevad krediit- või deebetkaardiga, ning sõlmivad lepingu kindlustusseltsiga panga vahendusel.

Laevapiletite tellimiskanalid

65% vastanutest ostab regulaarliinide laevapileteid otse laevafirmadest, 21% tellib laevapiletid online piletiagentuurist ja vaid 14% kasutab professionaalse reisikonsultandi abi. Tulemustest võib järeldada, et laevapiletite puhul on tegemist igapäevase teenusega, millesse suhtutakse kui bussipileti ostmisesse. Erinevalt näiteks lennupiletite ostmisest ei teata, et reisibüroode vahendusel võib laevapileti saada sama või isegi soodsama hinnaga ning reisibüroo teenusega kaasneb järelteenindus, kui tekib vajadus näiteks piletite muutmiseks või tühistamiseks.

Kogukulude jagunemine teenusepakkujate vahel

Uuringu tulemused näitasid, et reisimisega seotud kogukulude arvestuses sõlmitakse kaks kolmandikku ehk 65% kõikidest tehingutest reisiagentuuride vahendusel (33% reisiteenuste kogukulutustest tehti kodumaiste reisiagentuuride ja pea 32% välismaiste online-agentuuride kaudu). Üle 35% tehingutest sõlmiti otse teenuse pakkujaga, kelleks võib transporditeenuste puhul olla vedaja ning majutuse ja muude teenuste puhul omanik.

Kokkuvõte

Uuringutulemuste kokkuvõtteks võib öelda, et ostukanali valiku teevad enamik Eesti ettevõtjaid kanali hinnakuvandist, mitte reaalsest hinnavõrdlusest tulenevalt. Nii ärireiside kui puhkusereiside puhul ei ole ühest soovitust kanali osas. See, kas tehing on mõttekas teha otse teenusepakkujaga, kasutada traditsioonilise või online-reisibüroo teenust, sõltub eelkõige konkreetsest teenusest ja reisi iseloomust, kuid kindlasti tasub alati teha hinnavõrdlus ja viia ennast kurssi erinevates kanalites pakutavad teenuse täpse sisuga.

Mis puudutab eelistust kodumaised vs välismaised agentuurid, siis kodumaiste agentuuride kaudu liiguvad veidi suuremad rahavood. Eesti ettevõtjad võiksid nii online- kui ka traditsioonilistest reisibüroodest reisiteenuste ostmisel senisest enam eelistada usaldusväärseid kodumaiseid reisiettevõtteid. Reisiteenuste lõpphinnad on üldjuhul kõigil vahendajatel samad, kuid Eesti ettevõtete eelistamine elavdab siinset majandust ning reisijat kaitseb Eesti tarbijakaitseseadus vaid juhul, kui tehing on sõlmitud Eesti ettevõttega. Näiteks Soome ja Rootsi turgudel on vahe kodumaiste agentuuride kasuks oluliselt suurem, mistõttu on eestimaistel reisiagentuuridel arenguruumi veel küllalt.

Vastajate demograafilised näitajad

Uuringus osales 3989 ettevõtjat, neist 59% naised ja 41% mehed. Kõige suurem osalejate arv (40%) oli 41-55-aastaste ettevõtjate hulgas, 34% vastajatest olid vanusegrupis 31-40, 14% vanusegrupis kuni 30 eluaastat ja 11% vastajatest vanusegrupis 56-69, üle 70-aastaste vanusegrupis jäi osalejate arv alla 1%.

Lisainfot vaata siit.