Kindlustusfirmade seisukohad seoses Jaapani maavärinaga

11.03.2011
Helena Parmask

Kindlustusfirmade seisukohad selles, kas ja mis ulatuses Jaapani maavärina tagajärgedel tekkinud kahjud hüvitatakse, võivad teineteisest teatud määral erineda. Seega koondame siia kindlustusfirmade seisukohad kindlustusfirmade kaupa sedamööda, kuidas need meieni jõuavad.

Ergo

Info klientidele, kes viibivad välismaal

ERGO reisitõrkekindlustusega korvatavateks kahjudeks on reisil kasutamata jäävatele teenustele tehtud kulutused või kasutatava transpordivahendi muutustest tingitud täiendavad kulutused, mida ei kompenseeri reisi- või transpordifirma. Kõikidel klientidel soovitame vajadusel planeeritud reiside muutmiseks/tühistamiseks ühendust võtta kas oma reisikorraldaja või lennufirmaga.

ERGO reisitõrkekindlustusega kuuluvad hüvitamisele juhtumid, kui klient omades ERGO reisitõrkekindlustust on juba läinud reisile ning tal on alates 11.03 tekkinud probleemid majutuse/transpordiga katastroofipiirkonnas või sealt naasmisel.

Kui alalisse elukohariiki tagasipöördumine hilineb Vaikse ookeani piirkonda tabanud katastroofist tingitult, siis pikeneb poliisi kehtivus  automaatselt 48 tundi. Peale seda soovitame klientidel pikendada kindlustusperioodi, et tagada igakülgne kindlustuskaitse järgmiste võimalike juhtumite jaoks. Kindlustusperioodi pikendamiseks palume ühendust võtta info@ergo.ee või telefonil 610 6500.

Välismaal olles pöörduge esmase info saamiseks oma reisikorraldaja või transpordifirma poole. Proovige vähendada võimalikke kulusid ja leppetrahve, tühistades ja muutes oma pileteid ja broneeringuid. Võimalusel paluge hilisemaks reisiga seotud muudatuse tõendamiseks reisikorraldajal või transpordiettevõttel väljastada kirjalik tõend või pildistage lennuaegade tablood, kus on näha teie lennu nimetus, number ja staatus.

Hoidke alles kõik olemasolevad sõidupiletid, lisakulutusi tõendavad dokumendid ja tšekid.

Eestisse naasmise järel palume pöörduda ERGO kahjukäsitlusse (isikukahjud@ergo.ee, 6824 262 või www.ergo.ee), esitades dokumentaalselt tõendatud kulutused, mida ei kompenseeri reisi- või transpordifirma. Hüvitamisele kuuluvad mõistlikud ja põhjendatud kulud vastavalt kindlustuslepingus märgitud kindlustussummale.

Info klientidele, kes ei ole veel reisile läinud

ERGO reisitõrkekindlustusega korvatavateks kahjudeks on reisil kasutamata jäävatele teenustele tehtud kulutused või kasutatava transpordivahendi muutustest tingitud täiendavad kulutused, mida ei hüvita reisi- või transpordifirma. Kõikidel klientidel soovitame vajadusel planeeritud reiside muutmiseks/tühistamiseks ühendust võtta kas oma reisikorraldaja või lennufirmaga.

Juhul, kui reis lükatakse edasi, tuleb ümber vormistada ka olemasolev reisikindlustus. Palume kindlustuslepingu ümbervormistamiseks pöörduda sama klienditeenindaja või edasimüüja poole, kelle käest algselt reisikindlustus osteti. Kui on teada uue reisi kuupäevad, siis vormistatakse kliendile uus kindlustuspoliis ilma lisakuludeta. Kui klient soovib varasemast suuremaid kindlustuskatteid (summade suurendamine, riskide lisamine, kindlustusperioodi pikenemine vm) siis tuleb tasuda täiendav kindlustusmakse.

Juhime tähelepanu, et ERGO reisitõrkekindlustus ei hüvita kahju, mille põhjus on ilmnenud enne kindlustuslepingu sõlmimist. Põhjus on selles, et sellisel juhul ei ole enam tegu reisija jaoks ettenägematu ja ootamatu sündmusega, sest tekkinud ohust on avalikkust juba teavitatud. Kuna Jaapanit tabanud maavärina ja Vaikse ookeani riikidele antud tsunamihoiatuse teave oli avaliku infona kättesaadav alates 11.03, siis ei kehti sellest hiljem ostetud reisitõrkekindlustused antud juhtumite suhtes kuni olukorra stabiliseerumiseni. Reisitõrge kehtib aga juhul, kui klient on ostnud koos reisiga reisitõrkekindlustuse  juba enne 11.03 ning on alles reisile minemas – seda ka juhul kui Vaikse ookeani piirkond ei ole veel  toimunud loodusõnnetusest toibunud (nt on hävinud antud piirkonna infrastruktuur vms)

Reisi muutmise tõttu tekkinud lisakulutuste osas saab esitada kahjuavalduse ERGO kahjukäsitlusele: isikukahjud@ergo.ee, 6106 500 või www.ergo.ee. Hüvitamisele kuuluvad põhjendatud ja mõistlikud kulutused, mida ei kompenseeri reisi- või transpordifirmafirma (vastavalt kindlustuslepingus märgitud kindlustussummale).

Kommentaarid: