Kreeka randades hakkavad kehtima uued reeglid

15.03.2024
Estravel

Kreeka randades hakkavad kehtima uued reeglid – nimelt lubab uus määrus randu lamamistoolide ja päikesevarjudega katta vaid kuni 30% ulatuses.

Kuigi Kreekas on kõik rannad avalikud rannad (st kohalikud seadused erarandu ei tunnista), on viimastel aastatel kasvanud mure seoses randade “monopoliseerimisega” hotellide ja teiste rannas tegutsevate ettevõtete poolt.

Täites mõne rannariba pea täielikult tasuliste toolide ja varjudega, on selline tegevus piiranud randadele vaba juurdepääsu. See aga on omakorda tõusnud ka teravaks sisepoliitiliseks küsimuseks, kuna peale turistide soovivad rannamõnusid nautida ka kohalikud elanikud.

Probleemi leevendamiseks võeti hiljuti Kreekas vastu uus määrus, millega kehtestatakse rangemad reeglid ettevõtetele, kes randades tegutsevad.

Uued reeglid nõuavad, et vähemalt 70 protsenti Kreeka iga ranna pindalast oleks rannatoolidest ja päikesevarjudest vaba.

  • Eesmärgiks on vältida ülerahvastatust ja ebaseaduslikku äritegevust Kreeka randades.
  • Randadele tekib parem juurdepääs – ka nende jaoks, kes ei soovi tasulist rannatooliteenust kasutada.

Osa randadest on Kreekas ka kaitsealused. Sellistes randades peab lamamistoolidest olema vaba 85% pindalast.

Samuti kehtestatakse lamamistoolide ja rannajoone vahele nelja meetri laiune vaba tsoon, et võimaldada meeldivam juurdepääs veele. Ökoloogiliselt mitmekesistesse piirkondadesse rajatakse nn puutumatud rannad, kus keelatakse päevitustoolid täielikult.

Rannas äritegevuse pidamiseks ja litsentsi saamiseks võetakse kasutusele avalikud veebioksjonid, et oleks kontrollitav, kes rannaala äritegevuseks rendib ja seal tegutseb. Litsentsi saajal on ka teatud kohustused: näiteks vastutus hoida rand puhtana, võimaldada juurdepääs erivajadustega inimestele ja palgata vetelpäästja.

Allikas: greekreporter.com

 

 

Kommentaarid: