Tähelepanu lastega Lõuna-Aafrika Vabariiki reisimisel!

13.06.2014
Svea Lillepalu

Kõik aasta teises pooles lastega Lõuna-Aafrika Vabariiki reisijad peaksid nüüd silmad-kõrvad lahti hoidma. Nimelt muutuvad alates 01. oktoobrist riiki sisenemise nõuded lastega reisijatele. Põhjuseks on suureks probleemiks olev lastekaubandus.

KaplinnAlates oktoobri algusest peavad kõik koos lastega reisivad täiskasvanud esitama piiril lapse sünnitunnistuse ja seda ka juhul kui terve pere koos reisib. Kui lapsed reisivad koos mõne muu täiskasvanuga, peab lisaks esitama ka lapsevanemate kirjaliku volituse. Mis eriti tähtis – see reegel kehtib ka juhul, kui LAVis transiittsoonist ei väljuta.

Kui laps reisib koos vanematega:

 • lapsega reisides peab esitama lapse sünnitunnistuse;
 • kui lapsega reisib vaid üks vanem, peab ta esitama teise vanema notariaalselt kinnitatud kirjaliku volituse;
 • kui üks lapsevanematest on surnud, peab kaasas olema ka vastav surmatunnistus.

Kui laps reisib koos sugulase või mõne muu täiskasvanuga:

 • lapsega reisides peab esitama lapse sünnitunnistuse;
 • lapsevanema(te) notariaalselt kinnitatud volitus;
 • koopiad lapsevanema(te) isikuttõendavatest dokumentidest;
 • lapsevanemate kontaktandmed.

Kui laps reisib üksi:

 • lapsevanema(te) notariaalselt kinnitatud volitus. Kui lapse hooldusõigus on antud vaid ühele lapsevanemale, peab lapsel kaasas olema ka koopia kohtuotsusest;
 • kiri LAVis lapsel vastas olevalt isikult, kus on kirjas tema kontaktandmed ja aadress, kus laps LAVis peatub;
 • koopiad LAVis lapsel vastas oleva inimese isikuttõendavatest dokumentidest;
 • lapsevanema(te) kontaktandmed.

Pane tähele!
Piiril esitatav sünnitunnistus peab olema täiskujul, kus on näha kõik vanemate andmed.

Kommentaarid:

 1. Janika

  Katriin, tänud täpsustamast! Laste alla mõeldakse nooremaid kui 18-aastaseid.

 2. Katriin

  Antud artiklis ei ole kirjas, mis vanuseni lastest jutt käib. Kas lapse all mõeldakse kuni 18-aastaseid, või on see vanusepiir madalam?