Tallinna Lennujaama järjekordne vägev arenguhüpe

15.02.2017
Estraveller

Tallinna Lennujaama ajaloos on olnud mitmeid murrangulisi ajahetki – 1954. aastal valmis tolleaegne terminalihoone, 1980. aasta olümpiaregati ajaks valmis praegune reisiterminal, mida laiendati täiendavalt veel 2008. aastal – ja nüüd on käes kolmas ajalooline hetk.

Mullu algasid suuremahulised ehitustööd lennuliiklusalal, mis jätkuvad ka tänavu. Kui möödunud aastal oli käegakatsutavaimaks saavutuseks lennuraja pikenemine 3480 meetrini, siis tänavu on lennujaamal kavas välja vahetada kogu lennuraja kate ning uuendada ka lennuraja tuledesüsteemi ning teisi navigatsiooni- ja ohutusseadmeid.

Reisijale jääb see kõik hoomamatuks, kuid ehk lohutab teadmine, et maandumine ja õhkutõusmine Tallinna Lennujaamas on senisest veelgi ohutum ning ümbritsev keskkond paremini kaitstud võimalike reostusohtude eest.

Mis muutub?

REISITERMINALI HOONE: Hetkel käimasolevatest töödest on olulisim reisiterminali hoone laiendamine – terminali lõunaosa pikeneb üheksa meetrit ning läänepoolne klaasfassaad nihkub viie meetri võrra olemasolevast asukohast väljapoole. Nii võidetakse juurde olulisel määral vaba ruumi, mille arvelt laiendatakse lahkuvate reisijate ala, rajatakse uus väliterrassiga restoran ning mis peamine – muudetakse lennueelse julgestuskontrolli asukohta, et muuta kontrolli läbimine reisijatele mugavamaks ja kiiremaks.

JULGESTUSKONTROLL: Julgestuskontroll kolitakse praegusest asukohast terminali keskel lõunapoolsesse otsa ning lisatakse ja pikendatakse kontrolliliine, mis suurendab julgestuskontrolli läbilaskevõimet. Nii vähenevad hommikustel ja päevastel tipptundidel tekkivad ootejärjekorrad. Ühtlasi muutub selgemaks ja loogilisemaks ka terminalis liikumise skeem.

VÕÕRUSTAMISALA: Euroopa Liidu eesistumise delegaatide vastuvõtmiseks laiendatakse külaliste võõrustamisala, mis edaspidi jääb teenindama kõiki isiklikumast teenindusest huvitatud lennureisijaid. Samuti saab neidsamu ruume rentida ka seminaride ja koolituste pidamiseks. Eriti tähtsatele külalistele mõeldud ruumid jäävad kõik ühele tasapinnale ning võõrustamis-
alale ehitatava liftiga pääsevad VIP-kliendid mugavamalt terminali korruste vahel liikuma.

TRAMMILIIN: Tänavusse aastasse jääb ka kaks olulist transpordilahendust – lõunapoolse liiklussõlme ja juurdepääsuteede ehitamine ning Tallinna linna poolt veetav trammiliini pikendamine kuni reisiterminali hooneni.

LIIKLUS JA PARKIMINE: Lõunapoolse liiklussõlme ehitus peaks valmima 2017. aasta juunikuus ning selle raames ehitatakse olemasoleva ristmiku asemele ringristmik ja valgustusega jalgteed. Korrastatakse terminali esine ja ehitatakse välja ka taksode ooteala Tartu maantee äärde. Kõik need tegevused sillutavad teed 2018. aastal algavale parkimismaja ehitamisele.

2019. aastaks valmivas kolmekorruselises parkimismajas saab olema
46 000 ruutmeetrit üldpinda ja parkimiskohad 1200 sõidukile. Kaks parkimistasandit on katuse all ning ülemine tasand jääb avatuks. Liikumissõlmedesse ehitatakse peale treppide ka liftid ja liikuvad kaldteed, et hõlbustada liikumisraskustega inimeste liikumist parkimismaja ja terminalihoone vahel.

Kommentaarid: