KUHU JA KUIDAS SAAB REISIDA? »
Reisi rohkem, aga vastutustundlikult »

Terviseamet täpsustas piiriületaja deklaratsiooni esitamise tingimusi

26.05.2021
Estravel

Seoses vajadusega korraldada sujuvam piiriületus ja vähendada järjekordi Tallinna Lennujaamas, saavad COVID-19 haiguse läbipõdenud ja vaktsineeritud lennureisijad ületada riigipiiri lihtsustatud korras.

Vastavalt Terviseameti peadirektori korraldusele ei pea COVID-19 haiguse läbipõdenud, selle haiguse vastu vaktsineeritud ja teised isikud, kellele Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt liikumispiirangud ei kohaldu, piiriületaja deklaratsiooni täitma, kui nad läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad. Reisijatel peavad olema esitamisvalmis vastavalt läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad dokumendid, kuna neid võidakse piiril kontrollida.

Samuti palume reisijail, kes peavad piiriületaja deklaratsiooni täitma, teha seda võimalusel elektrooniliselt. Ankeeti saab täita kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist ja alles tuleb hoida pärast ankeedi täitmist e-posti aadressile saabunud kinnituskiri. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita deklaratsiooni paberil. Deklaratsiooni saab täita siit: https://iseteenindus.terviseamet.ee/

Korraldus kehtib 5. aprillist 2021 hädaolukorra lõpuni.

 

Kommentaarid: