Autorendi ABC

Üks mõnusamaid viise reisida on lennata kohale, rentida auto ja sõita, kuhu hing ihkab. Olgugi et auto rentimine võib esmapilgul tunduda lihtne, toome välja mõne eripära, mida on igal autorentijal kasulik (et mitte öelda kohustuslik) teada.

Autorendi hinnast

• Autorendi hinna arvestus käib selliselt, et üks rendipäev = 24 tundi. Seetõttu broneeritakse rent alati kellast kellani ning kui teie reisigraafik tingib selle, et teie rendi pikkus on näiteks 3 päeva ja 2 tundi (ehk kokku 74 h), tehakse hinnakalkulatsioon nelja päeva peale.

• Lisaks on äärmiselt tähtis meeles pidada, et kui auto tagastatakse kokkulepitud ajast rohkem kui 29 minutit hiljem, rakendatakse lisapäeva tariifi.

• 3 ja enama päevase rendi korral kasutatakse miinimum 3-päevast rendiperioodi piirangut, mis tavaliselt tagab soodsama hinna kui lühiajaline rent. Juhul kui sellise soodushinnaga broneeritud auto tagastatakse varem kui 3 päeva pärast, muutub vastavalt sellele ka hinnatariif, mille järgi võib hind lõpuks kujuneda kuni kaks korda kallimaks.

• Täpse hinnakujunduse tõttu on ääretult oluline, et sõiduplaanide muutudes informeerite alati ka oma kohalikku rendiagenti.

Lisatasudest

• Ühesuunaliste rentide puhul ehk kui auto võetakse ühest linnast/riigist ja viiakse tagasi teise linna/riiki, rakendatakse auto äratoomistasu (“One Way Fee” või “Drop Off Fee”). Tasu suurus sõltub vahemaast. Mõnes riigis rakendatakse äratoomistasu ka sama linna piires ning auto etteviimisel ja tagasitoomisel hotellist.

• Tavaliselt renditakse auto välja täis paagiga. Kui tagastatava auto bensiininäiduk näitab puuduvaid liitreid, võetakse paagitäitmisteenuse eest tasu, mis võib kujuneda isegi kahekordseks, võrreldes kütuse tavahinnaga. Auto tagastamisel täis paagiga lisatasusid ei rakendata.

• Soovi korral on kliendil võimalik tellida ettemakstud kütuse teenus, mis võimaldab auto tagastada kas või tühja paagiga. See teenus on eelkõige neile, kes soovivad võita mugavuses ja ajas ning kelle läbisõidetavate kilomeetrite hulk on küllalt suur, sest järelejäänud kütuselt tagasiarvestust ei tehta.

Autojuhist

• Auto rentija peab olema vähemalt 21 aastat vana ning nõutav on minimaalselt kaheaastane autojuhtimise kogemus. USA-s ja mõnedes teistes riikides rakendatakse 21-25-aastaste juhtide puhul lisatasu “Young Driver Fee”.

• Rendiautot võib juhtida inimene, kes on vormistatud rendilepingule. Autot võib juhtida ka mõni teine isik, kuid ainult sellisel juhul, kui tema nimi on kantud rendilepingule. Iga täiendava juhi kandmise eest rendilepingule rakendatakse lisatasu.

Autorendist ja krediitkaardist

• Autorendi eest on võimalik tasuda ettemakstud Avise vautšeri alusel (mille väljastab Estravel) või krediitkaardiga (Visa, Eurocard, Mastercard vms). Vaatamata sellele, et maksmine on toimunud reisibüroos ning rendikontoris esitatalse vastav vautšer, on rendilepingut sõlmides kohustuslik krediitkaardi olemasolu. Kallimate autode puhul võidakse nõuda koguni kaht krediitkaarti.

• Krediitkaart on vajalik autorendi tagatiseks, rendifirma võib broneerida kliendi kaardilt summa kuni maksimaalse omasvastutuse määrani. Enamikul juhtudel jääb summa vahemikku 20-30% rendisummast. Sõltuvalt pankadevahelise infovahetuse kiirusest võib ülebroneeritud rahasumma tagastuda alles 2-3 nädalat pärast rendi lõppu.

Rendilepingu sõlmimisest

• Rendilepingule alla kirjutades veenduge, et tellitud kindlustused vastavad Teie soovidele. Alla kirjutatud rendileping on ametlik dokument, mis näitab, et olete aktsepteerinud kirjas olevaid tingimusi. Hilisemaid pretensioone ei võeta arvesse.
• Rahvusvaheliste rendifirmade autod on reeglina heas korras ja vigastusteta. Kuid võimalike hilisemate sekelduste vältimiseks veenduge siiski juba auto kättesaamisel, et sõiduk on ilma väliste vigastusteta ning puhta sõitjateruumiga.

• Juhul kui märkate autol ka väikest vigastust, on Teil õigus paluda see märkida rendilepingule. Hilisemaid pretensioone sõiduki nähtavate vigastuste kohta arvesse ei võeta.

• Avarii korral teatage sellest politseisse ning seejärel informeerige rendifirma kontorit. Rendifirmadel on alati 24 h hädaabitelefon, mille number on kirjas auto dokumentidel või rendilepingul.

• Alati on soovitatav jätta alles rendilepingu koopia ja renti puudutav lisadokumentatsioon.

Kindlustusest

• Tavaliselt kuulub autorendi hinna sisse CDW ja TP kindlustus. Nende kindlustuste korral kahaneb kliendi omavastutus auto täismaksumuselt kindlaks määratud piirini. Omavastutuse summa on riigiti erinev ning see on märgitud rendilepingul.

• Avariikindlustus (Collision Damage Waiver ehk CDW) katab auto remontimisele tehtavad kulutused, asendusauto ja administreerimisele tehtavad kulud. Euroopas CDW omavastutus keskmiselt vahemikus 550-1000 eurot.

• Varguskindlustus (Theft Protection ehk TP) katab kahjud auto varguse korral või varguskatsel autole tekitatud kahju. Euroopas on TP omavastutus keskmiselt vahemikus 600–1000 eurot. Erandiks on Itaalia, kus tihedate autovarguste tõttu on TP omavastutus 1700 eurot.

• Soovi korral on kliendil võimalik juurde osta lisakindlustused ehk Super CDW ja Super TP, mis on mõeldud omavastutuse vähendamiseks miinimumpiirini. Need maksavad tavalistest kindlustustest küll veidi rohkem, kuid samas vähendavad maksimaalselt rentija omavastutust varguse või avarii korral. Superkindlustuse ostmine on võimalik paljudes riikides, kuid mitte igal pool. Superkindlustusi müüakse ainult rendikontoris kohapeal, ette tellida ja tasuda neid ei saa.

• Lisaks on võimalik juurde osta reisijakindlustus (Personal Accident Insuranceehk PAI). See kindlustus laieneb lisaks autojuhile ka kõigile reisijatele. Lisaks elukindlustusele katab PAI avarii korral ka kulutused arstiabile.

• Super PAI kindlustuse tingimused on sarnased PAI-kindlustusega, kuid kindlustuskate on suurem ning lisaks reisijatele on kindlustatud ka pagas.

Motor Liability Insurance või Additional Liability Insurance korvab kolmandatele osapooltele tekitatud kahju. Kindlustuskate on riigiti erinev, näiteks USA-s on vastav kate kuni 1 000 000 dollarit. Sõltuvalt riigi seadusandlusest sisaldub üldjuhul vastav kindlustus automaatselt kõikides pakkumistes.

NB! Kõik kindlustused kehtivad ainult juhul, kui klient on täitnud kõik lepingus ette nähtud tingimused (näiteks auto varguse korral peab klient autorendifirmale esitama auto võtmed koos dokumentidega).

Tõsiasi on ka see, et erinevatel rendifirmadel ja vahel isegi sama rendifirma erinevate riikide esindustes võivad mõnikord kehtida erinevad reeglid ja tingimused. Täiendava info saamiseks võid alati pöörduda oma reisikonsultandi poole Estravelis.

või
vaata pakkumisi