Anne Samlik nimetati Tallinna Lennujaama nõukogu liikmeks

18.08.2023
Estravel

Kliimaminister Kristen Michal nimetas AS-i Tallinna Lennujaam üheks uueks nõukogu liikmeks Estraveli tegevdirektori ja juhatuse liikme Anne Samliku.

Minister otsustas nimetada nimetamiskomitee ettepanekul uuteks nõukogu liikmeteks Anne Samliku ja Tarmo Karotame, kelle volituste pikkus on kolm aastat. Michal kutsus nõukogust tagasi Toivo Jürgensoni, Kadri Landi ja Piret Kübbari.

Samuti otsustas minister pikendada alates 17. augustist Märten Vaikmaa volitusi Tallinna Lennujaama nõukogu liikmena ühe aasta võrra ning valida Vaikmaa nõukogu esimeheks.

AS Tallinna Lennujaam nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja osaleb oluliste otsuste tegemisel. Nõukogu määrab kindlaks kontserni strateegia, ül­dise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aas­taeelarve.

Allikas: ERR

 

Kommentaarid: