E-poe lennupiletite müügitingimused

Veebilehe Kasutustingimuste vastuolu korral käesolevate Teenusepakkuja müügitingimustega (sh lennupiletite müügitingimustega) kehtivad viimased.

Käesolevate Teenusepakkuja müügitingimuste (sh lennupiletite müügitingimuste) vastuolu korral Teenusepakkuja hinnareeglitega kehtivad viimased.

1. Üldsätted

1.1. E-pood võimaldab ööpäev läbi võrrelda lennufirmade pakutavaid reisiteenuseid st. vabade kohtade saadavust, lennuühendusi, väljumis- ja saabumisaegu, lennuhindasid, lisateenuseid, sooritada broneeringuid ja osta reisiteenuseid sh. pileteid.

1.2. E-poodi kasutades peab klient sooritama reisiteenuste päringud, broneeringud, maksed ja muud toimingud vastavalt e-poe kasutamistingimustele ja e-poe lennupiletite müügitingimustele.

2. Üldjuhised

2.1. Kui klient on kindel selles, et tema reisiplaanid ei muutu, siis on kliendil võimalik osta soodsam muutustele mittealluv pilet. Kui kliendi reisiplaanid võivad muutuda soovitab Estravel osta pileti, mida lubatakse muuta ja annulleerida.

2.2. Pileti muutmise ja annulleerimise tingimused sõltuvad piletibroneeringu tegemise ajast ja pileti hinnaklassist (turist-/äriklass). Täpsem informatsioon on toodud ostukorvi akna „hinnareeglid“ all. Soodsama hinnaga ostetud pileti muutmis- ja annulleerimisvõimalused tavapäraselt puuduvad. Samuti on reisija nime muutmine keelatud või siis lubatud ainult lisatasu eest. Lennufirma võib hindasid ja reegleid etteteatamata muuta.

2.3. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette lendude hilinemisi või annulleerimisi, mistõttu on piletil ja reisikavas toodud lennureiside väljumis- ja saabumisajad ligikaudsed ja võivad muutuda.

2.4. Klient peab tegema oma reisiplaani piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused lennureiside väljumises ei saaks rikkuda reisiplaani tervikuna ja reisile seatud ootusi.

2.5. Hilinemise või annulleerimise puhul ei vastuta lennufirma reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

2.6. Juhul, kui lennufirma on otsustanud väljumise edasi lükata või annulleerida, tuleb täpsema info saamiseks pöörduda otse lennufirma poole, mille reisile pilet on ostetud. Lennufirmad teavitavad reisijaid tühistatud väljumistest ning pakuvad asendusvõimalusi. Seetõttu on oluline tellimust vormistades märkida õige kontaktisiku mobiiltelefoni number ja e-posti aadress.

3. Pileti ostmine

3.1. Piletit ostes käitub klient E-poes toodud juhiste järgi. E-poes on toodud lingid, millele vajutades saab klient tutvuda vastavate tingimustega ja detailse infoga. Keelatud on valeandmete sisestamine, topeltbroneeringute vormistamine ja muu E-poe väärkasutus.

3.2. E-poe kaudu ostetud piletite kasutustingimused (muutused, annulleerimine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna ja lennufirma reeglitest. Enne pileti eest tasumist on kohustuslik Estraveli poolt kättesaadavaks tehtud lennuhinna ja lennufirma reeglitega tutvuda. Pileti eest tasumisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide Estraveli ja lennufirma poolt e-poe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

3.3. Klient kontrollib sisestatavate andmete õigsust (isikuandmed, lendude kuupäevad, kellaajad, pagas) ja kannab seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Valeandmete esitamisel on lennufirmal õigus küsida lisatasusid või keelduda reisiteenuse osutamisest.

4. Broneering, lennupilet

4.1. Kliendi poolt vormistatud broneering tähedab kohtade blokeerimist broneerimissüsteemist Kliendi poolt sisestatud reisija(te) nimel. Broneering annab Kliendile eelisõiguse valitud piletite väljaostmiseks piiratud aja vältel muude tegurite samaks jäädes.

4.2. Broneering ei too Kliendi ega lennufirma jaoks kaasa otseseid rahalisi kohustusi ega garanteeri lennuaegu, hindu, hinnareegleid või kohtade saadavust. Väljaostmata piletiga broneeringuid võivad lennufirmad oma äranägemise kohaselt muuta või tühistada ilma, et lennufirmal või Estravelil seeläbi Kliendi ees mingeid kohustusi tekiks. Samuti võib lennufirma vajadusel nõuda piletite väljaostmist varem kui vastava hinna reegel muidu ette näeks.

4.3. Soodushinnaga broneeritud piletid tuleb tavaliselt välja osta piiratud aja vältel, lähtuvalt konkreetse hinnaga kaasnevatest reeglitest. Mida odavam on piletihind, seda suurema tõenäosusega tuleb pilet välja osta vahetult või väga lühikese aja jooksul peale broneerimist. Võimalike hinnamuutuste ärahoidmiseks on alati soovitatav osta lennupilet broneerimisega samal päeval. On ka lennufirmasid ja hindu, mille puhul kohtade broneerimine ei olegi võimalik ja ainus viis piletit saada on selle kohene ostmine.

4.4. Tähtajaks väljaostmata broneeringud muutuvad kehtetuks. Kui peale väljaostmistähtaja möödumist Klient siiski soovib piletit samadele lendudele, tuleb teha uus broneering, lähtudes sellel hetkel reaalselt saadaolevatest kohtadest ja hindadest.

4.5. Väljastatud lennupilet kujutab endast lepingut lennufirma (vedaja) ja Kliendi (reisija) vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest ja selle järgi kohustub lennufirma transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.

4.6. Pileti täpsemad kasutustingimused (muutused, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest.

4.7. Ostetud lennupiletit saab kasutada ainult see isik, kelle nimele on pilet väljastatud.

5. Ümberistumistega lennud

5.1. Lende tuleb kasutada piletil olevas järjekorras. Kui reisija ei ilmu lennule, kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada sama pileti kõik edasised lennud. Reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei pruugi olla hinnareeglite kohaselt lubatud ja sellisel soovi korral võib lennufirma vajadusel nõuda lisatasu.

5.2. Kliendile on turvalisem osta erinevate lendude jaoks üks pilet, mitte kasutada eraldi pileteid. Kui ühe pileti ostmine pole lennufirma tõttu võimalik, siis on soovitav planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi ja viivitusi, tuleks jätta lendude vahele minimaalselt 3-4 tundi. Lennufirma vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe reisijaveolepingu (pileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennufirmal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või pileti hinna tagastamist. Eraldi piletite osas lennufirmal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta lennufirma jätkuühenduse eest, mis on eraldi piletil.

5.3. Lennufirma vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanikohaselt, kuid reisija jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja või järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine reisija enda vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahel.

5.4. Lennud ühel piletil

5.4.1. Estravel lähtub ümberistumis(t)ega pileteid müües broneerimissüsteemides olevast informatsioonist minimaalsete ühendusaegade kohta. Kui lennud on ühel piletil, vastutab hilinemiste või lendude ärajäämise korral reisija edasitoimetamise eest pileti lõppsihtkohta see lennufirma mille lend graafikust kõrvale kaldub. Edasine transport võib toimuda ka mõnd muud transpordiliiki kasutades, sellele ei ole seatud konkreetseid ajalisi piiranguid ja lennufirma ei pea kompenseerima tekkivaid lisakulusid (hotell, söögid).

5.4.2. Lennufirmad võimaldavad müüa ümberistumistega pileteid, kui on täidetud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad. Minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid see on väga riskantne. Estravel soovitab osta sellise pileti, millel on ümberistumiseks piisavalt pikk aeg, arvestades võimalikke viivitusi, hilinemisi, pagasi registreerimisi ja järjekordasid.

5.5. Lennud eraldi piletitel

5.5.1. Sama reisi raames eraldi piletite ostmine ja kasutamine võib anda rahalist kokkuhoidu, võimaldada kombineerida lennufirmasid, millel puuduvad omavahelised lepingud lendude vormistamiseks samale piletile või pikemalt peatuda transiitlinnades, kus samal piletil olevad ühendused peatuseid ei luba.

5.5.2. Eraldi piletite puhul kehtib lennufirma vastutus võimalike graafikumuutuste, hilinemiste või lendude tühistamise puhul ainult ühe pileti piires. Järgnevale lennule- või muu transpordi jätkuühendustele jõudmine on igal juhul ainult reisija enda vastutusel olenemata sellest, kas varasem lend saabus õigeaegset või hilines.

5.5.3. Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi piletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega (3 tundi enne lennu väljumist).

5.5.4. Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi piletid ja reisija ei jõua õigeaegselt lennule registreerimisele mistahes takistuse tõttu, siis lasub edasise reisi toimumise eest kogu vastutus reisijal. Sellisel juhul tuleb reisijal osta reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus pilet.

5.5.5. Eraldi piletite kasutamisega seonduvaid riske aitab täiendavalt maandada eraldi ostetav reisitõrke kindlustus.

6. Lennule registreerimine

6.1. Reisijal lasub kohustus ilmuda õigeaegselt lennu alguspunkti. Kui reisija ei ilmu õigeaegselt lennu alguspunkti võib lennufirma annulleerida nii selle lennu, mille registreerimisele reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud.

6.2. Kui ei ole teatatud teisiti, siis on lennu alguspunktiks lennujaama väljuvate reiside osakonnas asuv lennufirma check-in kassa.

6.3. Reisijal on kohustus ennast lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Hilinenud reisijat lennule ei lubata.

6.4. Mõned lennufirmad on teinud lennule registreerimise tasuliseks ja võimaldavad tasuta lennule registreerimist vaid interneti kaudu. Estravel soovitab registreerida lennule internetis hiljemalt reisi esimese lennu kuupäevale eelneval päeval. Lennufirmad võivad küsida lisatasu lennujaamas lennule registreerimise ja/või pardakaardi väljastamise eest.

6.5. Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennufirmast tavaliselt 30-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades mitmetele järjekordadele kuluvat aega peab reisija tulema lennujaama ligikaudu 3 tundi enne piletil toodud lennu väljumist. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis või kasutada kallimaid lennuklasse.

6.6. Lennule registreerimisel saadaval pardakaardil on täiendavalt näidatud aeg, millal tuleb olla väljuva lennu väravas (gate). See aeg võib olla oluliselt varajasem kui vastava lennu väljumisaeg. Juhime tähelepanu, et väljumisaegu, väravaid ja isegi lennujaama terminaale võidakse operatiivselt muuta ning reisija peab lennujaama infotabloode või teadustuste vahendusel ennast nende muutustega kursis hoidma.

6.7. Lennufirmal on õigus koguda lisamakse soovitud istekoha, lennule registreerimise, pagasi või muude lisateenuste eest. Lisamaksete suuruse määrab lennufirma.

7. Reisija pagas

7.1. Piletit broneerides peab klient ise veenduma, kas nii pagas on lennupileti hinnas ja millise kaalu ning mõõtmetega on vastav pagas lubatud. Nii käsi- kui äraantava pagasi tingimused ja lubatud kaal ning mõõdud ära toodud lennufirma kodulehel internetis ja vastavat teavet saab ka Estraveli klienditeenindustelefonil helistades. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lennufirma kodulehe kaudu vastavat infot saada tuleb selles küsimuses ühendust võtta Estraveli klienditeenindusega.

7.2. Lubatud käsi- ja äraantava pagasi kaal ja mõõdud sõltuvad mitmest asjaolust eelkõige pileti klassist ja lennufirmast.

7.3. Erimõõtmelisele pagasile (spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad jm) on kehtestatud erinõuded ja tavapäraselt ei arvestata seda pagasit pagasi piirmäära sisse. Erimõõtmelist pagasit transporditakse lisatasu eest.

7.4. Ümberistumistega lennu puhul registreeritakse pagas üldjuhul kuni pileti lõppsihtkohani, kui ei ole teatatud teisiti. Isegi kui on teatatud, et pagas registreeriti lõppsihtkohani, on mõistlik seda transiitlennujaamades üle kontrollida, see soovitus kehtib rõhutatult just erimõõtmelise pagasi kohta. Ka seetõttu tuleb varuda ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele lennufirmale üle anda. Lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik ja sellisel juhul ei saa reisija kätte oma pagasit, samuti võib lennufirma nõuda lisatasu omal äranägemisel.

7.5. Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) soovitame võtta kaasa käsipagasisse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms), Täpsema info keelatud ja lubatud esemetest saab lennufirma kodulehelt. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lennufirma kodulehe kaudu vastavat infot saada tuleb selles küsimuses ühendust võtta Estraveli klienditeenindusega.

8. Teenindus lennuki pardal ja võimalikud lisateenused

8.1. Lennuki pardal osutatav teenindus ja lisamugavused sõltuvad konkreetse lennufirma kontseptsioonist ning kasutatavast teenindusklassist. Sõltuvalt lennufirmast võivad mõned teenused, nagu istekoha eelnev valik, pardatoitlustus (sh eritoidud), meelelahutussüsteemi kasutamine jms kuuluda piletihinna sisse või olla seotud täiendava tasuga.

8.2. Estravel ei vastuta lennufirma pardateeninduse kvaliteedi eest. Võimaliku sellekohase tagasiside palume adresseerida otse vastava lennufirma klienditeenindusele. Lennufirmade poolt pakutavad mugavused erinevad omavahel ja ka sama lennufirma lõikes suuresti, sõltuvalt sellest millise marsruudi, lennukitüübi ja teenindusklassiga on tegu.

8.3. Lisateenused ei moodusta osa veolepingust ega ole garanteeritud. Vajadusel on lennufirmal õigus asendada näiteks reserveeritud istekoht või eritoit. Kui vastava teenuse eest oli eraldi makstud, tagastatakse selle tasu, kuid kliendil puudub alus kogu lepingust taganemiseks ja piletiraha tagasi saamiseks. Reisija soovil pileti tühistamise korral lennufirmad reeglina võimalike lisateenuste eest tehtud ettemakse tagastada ei luba.

9. Lennuplaan, hilinemised, annulleerimised

9.1. Kliendil on kohustus kontrollida lennuaegasid aegsasti enne lennu väljumist veebilehel www.checkmytrip.com.

9.2. Klient peab tegema oma lennuplaani piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud ootusi. Lennureisid on väga sõltuvad erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati reisijate turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude annulleerimist igas olukorras vältida.

9.3. Kui reisija hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole lennufirmal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu on üldjuhul lennufirmal õigus endale jätta. Nii tuleb reisijal reisi jätkamiseks uus pilet osta.

9.4. Lennufirma võib muuta reisijaveolepingutes kokkulepitud lennugraafikuid ja annulleerida lende, kui teatab sellest kliendile vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennufirma ei saa mõjutada (nt streigid, pankrotid, loodusõnnetused, sõjad vms), võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. See kehtib ainult väljastatud piletite korral.

9.5. Kui lennu tühistamise põhjuseks ei ole lennufirma maksejõuetus, pakub lennufirma annulleeritud lennule piletit omavale reisijale kas pileti hinna tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta. Lennugraafiku muutuse korral on reisijal õigus piletiraha tagasi saada, kui selle tulemusena muutub oluliselt sihtkohta jõudmise aeg või kaob ära ühendus samal piletil oleva jätkulennuga. Kui lennu tühistamise põhjuseks on lennufirma maksejõuetus, siis muutuvad olemasolevad piletid kehtetuks, raha nende eest ei pruugita tagastada täies mahus ja pankrotipesaga asjaajaamine võib olla äärmiselt pikaajaline protsess.

9.6. Juhul, kui lennufirma informeerib lennuplaani muutmisest või lennu annulleerimisest Estravelit, annab Estravel oma parima, et reisijat lennuplaani muudatusest või annulleerimisest teavitada.

10. Pileti muutmine

10.1. Pileti muutmine võib tuua kaasa lisakulusid. Üldjuhul on soodushinnaga piletid muutmisvõimaluseta.

10.2. Informatsioon pileti muutmisvõimaluse kohta kuvatakse e-poes.

10.3. Reisija nime vahetamine on muutuste eriliik, mis ei pruugi olla võimalik ka muidu muutusi lubaval piletil. Juhul kui pilet sisaldab erinevate lennufirmade lende, võib piletil nimevahetus osutuda tehniliselt võimatuks isegi kui reisija ise jääb samaks. Perekondlikel põhjustel toimuvate nimevahetuste puhul soovitame osta lennupileti kohe uue nimega või oodata dokumentide vahetusega kuni reisi lõpuni.

10.4. Pileti muutmiseks tuleb saata soovikirjeldus e-kirjaga aadressile online@estravel.ee. Pileti muutmisel rakendub teenustasu, vt hinnakirja.

11. Pileti annulleerimine

11.1. Pileti annulleerimise tingimused võivad olla erinevad. Üldjuhul ei tagastata soodushinnaga piletite annulleerimisel pileti eest makstud tasu.

11.2. Informatsioon pileti annulleerimisvõimaluse kohta kuvatakse e-poes.

11.3. Pileti annulleerimiseks tuleb saata soovikirjeldus e-kirjaga aadressile online@estravel.ee. Pileti tühistamisel rakendub teenustasu, vt hinnakirja.

12. Reisidokumendid

12.1. Estravel ja lennufirma eeldavad, et kõikidel reisijatel sh ka lastel on olemas siht- ja transiitriikidesse sisenemiseks nõuetekohased reisidokumendid (viisa, pass, isikutunnistus jne). Eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded viisadele, reisidokumentidele. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt www.vm.ee.

12.2. Piletiostule eelnevalt peab reisija tutvuma siht- või transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel tuleb riiki sisenemiseks alustada vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise kohustuste ning soovitustega leiate veebilehelt www.tervisekaitse.ee

12.3. Viisade vormistamise vahendamine on Estraveli poolt eraldi pakutav ja hinnastatud teenus, mis ei kuulu ühelgi juhul pileti hinna sisse ja mille kohta tuleb esitada Estravelile eraldiseisev tellimus.

12.4. Estravel palub reisidokumentide, viisade, vaktsineerimiste ja tollireeglite kohta käivad nõuded alati enne piletiostu üle täpsustada, samuti üle kontrollida oma reisidokumentide kehtivusajad. Äraantava pagasiga reisimisel võib mõnel juhul osutuda vajalikuks ka transiitriigis lennujaama turvatsoonist väljumine, et pagas jätkulennule registreeruda. See võib tähendada viisa vajalikkust isegi juhul kui kohe edasi lennatakse.

12.5. Estravel ega lennufirma ei vastuta juhul, kui reisijaveoleping jääb täitmata reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

13. Reisija õiguste kaitse

13.1. Piletil ja reisikavas olevad lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud orienteeruvana ega moodusta osa veolepingust. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna võib ette tulla lendude hilinemisi või tühistamist. Kui lennu algus- või sihtpunkt asub Euroopa Liidus või sooritab lendu Euroopa Liidus registreeritud lennufirma, reguleerib reisija õigusi ja lennufirma kohustusi hilinemiste või lendude ärajäämise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Määruse eestikeelne terviktekst on kättesaadav siin.

13.2. Juhul, kui lend on ülemüüdud, võivad lennufirmad mitte lubada pardale kinnitatud kohaga reisijat isegi juhul kui lennule on registreeritud ja väravasse jõutud õigeaegselt. Sellisel puhul on reisijal õigus nii rahalisele kompensatsioonile, ümberbroneerimisele kui Euroopa Liidu piires ka hoolitsusele (vajadusel toitlustamine, majutus, tasuta sidevahendi kasutamine) lennufirma poolt. Täpsema info leiab ülalviidatud EL määrusest 261/2004.

13.3. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikud peavad teavitama Estravelit või lennufirmat erivajadustest tellimuse esitamise või reisijaveoteenuse ostmise ajal, eeldusel et kõnealune vajadus on sellel ajal teada. Estravelil on kohustus saadud teave vastu võtta ja koheselt Lennufirmale edastada.

14. Jurisdiktsioon

14.1. Estraveli ja kliendi vahelises lepingus seoses E-poe kasutamisega kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

14.2. Kliendi ja lennufirma vahelises reisijaveolepingus kohaldatakse lennufirma tingimustes sätestatud riigi või rahvusvahelist õigust.

15. Vastutus

15.1. Lennufirma vastutab lepingu eelse teabe ja võimalike müügilubaduste kehtivuse ja reisijaveolepingu nõuetekohase täitmise eest.

15.2. Lennufirma vastutab, kui tema tegevuse või tegevusetusega põhjustati kliendi surm, kehavigastuste või tervisekahjustuste tekitamine ning see toimus lennukis, pardalemineku või pardalt lahkumise ajal.

15.3. Lennufirma vastutab kahju eest, mis tekkis registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise tagajärjel, kui õnnetusjuhtum, mis oli registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise põhjuseks toimus lennukis või ükskõik millisel muul ajal, kui lennufirma oli registreeritud pagasi eest vastutav. Lennufirma ei vastuta sellise registreeritud pagasi eest, mis on rikutud juba eelnevalt olnud puuduste ja defektide tõttu, samuti ka esemete eest, mille vedu veoreeglite kohaselt on keelatud.

15.4. Lennufirma vastutus ja selle suurus reisija elukaotuse või terviserikkumise eest, samuti ka pagasi ja kauba mittesäilitamise ja transpordivahendi hilinemise eest on sätestatud Montreali konventsiooni ja 13. mai 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EN) nr 2027/1997.

15.5. Käsipagasi turvalisuse eest on vastutav selle omanik, välja arvatud juhul, kui nimetatud pagas antakse lennufirma kätte või juhul, kui kahju tekkis lennufirma, selle töötaja või volitatud isiku süü tõttu.

15.6. Kui lennufirma tunnistab, et registreeritud pagas on kadunud või seda ei toimetata kohale 21 päeva jooksul alates päevast, mil pagas pidi olema kohale toimetatud, siis reisijal on õigus nõuda, et lennufirma hüvitaks kaotatud pagasi väärtuse Montreali konventsioonis sätestatud tingimuste kohaselt.

15.7. Lennufirma peab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist, andma reisijale kirjaliku vastuse.

15.8. Juhul, kui klient või reisija tekitab kahju lennufirmale inventari või lennuki sisustuse lõhkumisega, siis vastutab ta tekitatud kahju hüvitamise eest.

15.9. Lennufirmad on jätnud endale õiguse keelduda reisija ja/või kliendi teenindamisest ja tühistada pileti juhul, kui reisija ja/või kliendi käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui see põhjustab ohtu teistele reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole pileti ostnud reisija ja/või kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui kliendi ja/või reisija sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma lennufirma või Estravel on klient ja/või reisija kohustatud vastavad kulud kas lennufirmale ja/või Estravelile hüvitama.

15.10. Estravel ei vastuta reisijaveolepingust tulenevate lennufirma kohustuste täitmise eest, vedaja müügilubaduste ega vedaja teenuste osutamise eest. Estravel ei vastuta ka juhul, kui lennufirma taganeb oma müügilubadusest või muudab pileti hinda lennubroneeringu tegemise ajal või pileti väljaostmise ajal. Sarnaselt eelnevale ei vastuta Estravel ka juhul, kui lennufirma otsustab etteteatamata peatada või lõpetada piletite müügi või teenuse osutamise.

15.11. Estravel ei ole reisijaveolepingu pooleks ja ei hüvita kliendile sh. kuid mitte ainult müügilubaduste ja hindade muutmisest, teenuse kvaliteedi langusest, lennu väljumise või saabumise hilinemisest, lennu katkemisest või ärajäämisest, pagasi kadumisest, õnnetusjuhtumitest jne. tingitud mistahes kahju.

16. Pretensioonide esitamine

16.1. Palume tähele panna, et Estravelil ei ole kahjuks võimalik sisuliselt käsitleda pretensioone, mis on lennufirma vastutusvaldkonnas ja puudutavad sealhulgas, kuid mitte ainult reisijaveo teostamist, teenindust lennukis, lennujaamas või terminaalis, pagasikäitlust, turvaettevõtte või riigivõimu esindajate tegevust. Sellistel puhkudel saab Estravel anda vaid omapoolseid soovitusi koos niisuguse tagasiside jaoks õige adressaadi kontaktandmetega. Kliendi huvides otse lennufirmaga suhtlemine on võimalik vaid erikokkuleppel ja hinnakirjajärgse konsultatsioonitasu tasumisel vastavalt reaalsele ajakulule. Me ei saa ühelgi juhul garanteerida kliendi jaoks sobiva lahenduse saavutamist ega lennufirmalt mingiks konkreetseks tähtajaks vastuse saamist.

16.2. Kui klient leiab, et reisiteenus ei vasta kehtestatud tingimustele, tuleb sellest lennufirmat koheselt ja kohapeal informeerida. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul lennureisilt naasmisest, siiski mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teada saamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada lennufirma vastu ja saata lennufirma posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid reisiteenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

17. Tarbija taganemisõigus

17.1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole sidevahendi abil reisijaveoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

17.2. Tarbijal tuleb arvestada, et lennupileti ostmisel nii sidevahendi abil kui reisibüroost, puudub tarbijal õigus lennupiletit 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

Tagasi veebilehe kasutustingimuste juurde