• Esileht
 • Aurinkomatkade lennupiletite müügi eritingimused

Aurinkomatkade lennupiletite müügi eritingimused

AURINKOMATKADE LENNUPILETITE MÜÜGI ERITINGIMUSED

kehtivad reisilepingutele, mis on sõlmitud 1. juulil 2018 või pärast seda.

– Reisijat siduv reisileping jõustub siis, kui esimene sissemaks on tasutud hiljemalt reisikorraldaja poolt määratud maksetähtpäeval.

Aurinkomatkade lennupiletite eritingimusi ja -reegleid kohaldatakse ainult lennupiletite broneeringutele, mis on tehtud Aurinkomatkat Oy – Suntours Ltd Ab (edaspidi Aurinkomatkat) klienditeeninduse või
veebipoe www.aurinkomatkat.fi kaudu.

Ainult lend tähendab lennutransporti Aurinkomatkade regulaarsete reisipaketiseeriate sihtkohtadesse reisikinnituses märgitud lennuväljade vahel.

Ainult lennupileti ostnud klient ja reisija on Aurinkomatkadega lepingulistes suhetes. Ainult lend ei ole reisipakett – see on vahendatud teenus, millele kohaldatakse mitte Pakettreiside üldtingimusi, vaid
Montreali üldlepingut ja üldisi lennutranspordialaseid õigusakte ning lendu teostava lennukompanii juhiseid ja eeskirju.

1. AINULT LENNU MAKSETINGIMUSED

Kui lend broneeritakse rohkem kui 45 päeva enne väljumist,

 • on ainult lennupileti broneerimistasu 200 eurot reisija kohta. Veebipoest ostmisel tuleb broneerimistasu maksta broneerimisel. Klienditeenindusest telefoni teel broneeritud lennupileti eest tuleb broneerimistasu tasuda kolme (3) päeva jooksul pärast broneerimist. Teatud juhtumitel tuleb kogu lennu hind tasuda kohe broneerimisel. Sellest teavitatakse reisi broneerimisel.
 • Kogu lennupileti hind tuleb tasuda 45 päeva enne väljalendu. Nii broneerimistasu kui ka lennupileti koguhind makstakse vastavalt reisikinnitusel olevale teabele. Broneerimistasu tasutakse pangaülekandega reisikinnituses ära toodud teabe alusel või krediitkaardiga, helistades meie klienditeenindusse. Lõppmakse võib tasuda pangaülekandega või oma Puhkusekonto kaudu

Kui lend broneeritakse vähem kui 45 päeva enne väljumist,

 • tuleb kogu lennu hind tasuda kohe pärast broneerimist. Veebipoest ostmisel makstakse lennu hind broneerimisel. Klienditeeninduse kaudu broneeritud lend tuleb maksta broneerimisel kas krediitkaardiga või kohe pärast broneerimist pangaülekandega või oma Puhkusekonto kaudu. Pangaülekandega tasumisel tuleb makseandmetesse märkida meie reisikonsultandilt saadud viitenumber ja esitada meile maksekorraldus, kui me seda palume.

Broneeringusse esimesena märgitud reisija ehk reisiseltskonna esindaja kohustus on teatada Aurinkomatkadele, kui reisikinnitus ei ole saabunud e-postiga ühe (1) päeva või posti teel koju tellituna seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast broneeringu tegemist. Aurinkomatkat ei hüvita posti poolt kaotatud reisikinnitusi, samuti ei saadeta reisikinnitusi Soomest väljapoole.

Reisiseltskonna esindaja on kohustatud võtma reisile kaasa kõige uuema reisikinnituse, mis on ühtlasi kõigi  broneeringusse märgitud reisijate lennupilet.

2. REISIKINNITUS

Reisija, kelle nimi on broneeringus esimene, on reisiseltskonna esindaja ning vastutab broneeringu ja tema poolt antud andmete õigsuse eest. Reisiseltskonna esindaja peab pärast reisikinnituse saamist kohe
kontrollima sellel olevate andmete õigusust. Nimed peavad olem kirjutatud nii, nagu reisil kasutataval isikut tõendaval dokumendil: passil või ID-kaardil. Vigadest reisikuupäevades, transpordi- ja majutusteabes ja
võimalikes lisateenustes tuleb Aurinkomatkasid viivitamatult teavitada. Kui reisiseltskonna esindaja maksab ettemaksu või reisi kogumaksumuse, kinnitab ta sellega reisipaketi õigsust ja siduv reisileping on sõlmitud. Vigade ja puuduste kõrvaldamine hiljem võib põhjustada märkimisväärseid kulusid (näiteks valesti kirjutatud nime parandamine lennupiletil või vea tõttu välja antud uus lennupilet).

Reisiseltskonna esindaja on kohustatud kontrollima, et Aurinkomatkadel oleks olemas tema kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja e-posti aadress), mille kaudu saab temaga enne reisi ja reisi ajal ühendust võtta. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude ja võimalike kulude eest, mida võivad põhjustada reisija või reisiseltskonna esindaja poolt antud vigased või puudulikud andmed.

Reisija on kohustatud Aurinkomatkade juhtnööre järgides kandma hoolt reisi ajal vajaminevate dokumentide eest (pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ja kontrollima, et need ja teised reisidokumendid oleksid vastavuses.

Reisiseltskonna esindaja kohustus on teatada Aurinkomatkadele, kui reisidokumendid ei ole saabunud epostiga ühe (1) päeva või posti teel koju tellituna seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast broneeringu tegemist.
Aurinkomatkat ei korva posti poolt kaotatud reisidokumente. Reisidokumente ei saadeta posti teel väljaspoole Soomet.

3. HINNAD

Hinnad tuginevad lennu hindamispäeva valuutakurssidele ja võivad varieeruda sõltuvalt broneerimisajast ja väljalennu kuupäevast. Hetkel kehtivate hindadega saab tutvuda Aurinkomatkade veebipoes veebilehel
www.aurinkomatkat.fi.

Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, mil need avaldatakse, ega puuduta enne hinnamuutust broneeritud lende. Hinnad ei ole enne lepingu sõlmimist siduvad ja need määratletakse broneerimise ajal.  Aurinkomatkat jätab endale õiguse hindu enne reisilepingu sõlmimist muuta.

Pärast lepingu sõlmimist võivad lennuhinda mõjutada valuutakursside, kütuse ja avalike maksude muutused.

Hinnas sisalduvad:

 • lend turistiklassis reisikinnituses mainitud lennuväljade vahel
 • lennujaamamaksud ja reisijamaksud
 • e-postiga saadetud reisikinnitus, mis on ühtlasi lennupilet
 • söögid mandritevahelistel kauglendudel

Hinnas ei sisaldu

 • teenustasud
 • majutus reisi sihtkohas
 • giidi teenused reisi sihtkohas
 • reisikinnituse saatmine postiga
 • söögid Euroopa ja Lähis-Ida lendudel
 • lennujaamatransfeerid sihtkohas
 • transpordiühendused kodumaal
 • ekskursioonid sihtkohas
 • söögid, joogid söökide juurde ja jootrahad
 • passi- ja viisakulud
 • võimalikud vaktsineerimised
 • reisikindlustus
 • võimalikud maalt lahkumise maksud lennujaamas

Broneeringuga seotud erisoovid (näiteks golfivarustus, suusad, ratastool) tuleb esitada Aurinkomatkade klienditeenindusele. Kehtiv teenustasude hinnakiri on ära toodud Aurinkomatkade veebilehel
www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

4. MIDA SILMAS PIDADA LASTEGA REISIMISEL

Üksi reisiva lapse lendu ei saa broneerida veebipoes. Lennubroneering tuleb teha Aurinkomatkade klienditeeninduse kaudu, kuna reisimisega on seotud piirangud.

Lastega reisimisega seotud asjaoludega saab tutvuda Soome välisministeeriumi veebilehel aadressil https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle. Kui lapsevanematel on ühine hooldusõigus, siis
otsustavad nad Soome seaduse järgi kõige lapsesse puutuva eest koos ja ühel hooldajal (või mõnel muul isikul) ei ole õigust viia last välismaale ilma teise hooldaja (hooldajate) nõusolekuta. Ka
transpordiettevõtted, majutusasutused ja sihtkohtade ametivõimud võivad piirata alla 18-aastaste õigust reisida ilma hooldajata. Alati tuleb kontrollida päritolu-, sihtkoha- ja transiitriigi alaealiste reisimist
puudutavaid nõudeid, sest on riike, kus on täpselt määratletud, millised lubasid nõutakse.

Ilma hooldajata reisival alla 18-aastasel lapsel peab olema hooldaja poolt allakirjutatud nõusolek, nõusoleku vorm sõltub riigist. Nõusolek on dokument, kus on teave reisi kohta ning hooldajate allkirjad ja
kontaktandmed. Nõusolek tuleb reisile kaasa võtta ja vajadusel esitada sihtkoha ametivõimudele, transpordiettevõtetele ja majutusasutustele. Nõusoleku näidis:
https://www.aurinkomatkat.fi/Images/huoltajan%20lupa.pdf.

5. RÜHMABRONEERINGUD

Rühmabroneeringutele võidakse kohaldada rühmareisi tingimusi ja hindu, mis tuuakse välja kõnealusele rühmale tehtud spetsiaalses rühmareisipakkumises.

Lennubroneering rühmale tähendab lennukohti lennul Aurinkomatkade regulaarse seeriatoodangu sihtkohtadesse või liinilennupileteid Finnairi liinilennusihtkohtadesse reisikinnituses ära märgitud lennuväljade vahel.

Rühmaks peetakse regulaarsesse seeriatoodangusse kuuluvate lendude puhul vähemalt kahekümnest (20) üle 18-aastasest reisijast koosnevat reisiseltskonda, kes on teinud ühise broneeringu ja reisivad koos.
Rühmasoodustuste saamise tingimuseks on see, et kõik reisijad on enne reisi lõppemist 18-aastased. Rühmareise saab broneerida ainult Aurinkomatkade klienditeenindusest.

Finnairi liinilendude puhul peetakse rühmaks vähemalt kaheksast (8) üle 18-aastasest reisijast koosnevat reisiseltskonda, kes on teinud ühise broneeringu ja reisivad koos. Liinilennu puhul saab rühmabroneeringu
teha ainult Aurinkomatkade klienditeeninduse kaudu.

6. AVATUD TEHING

Lennubroneeringu võib tühistada seitsme päeva jooksul pärast broneeringu tegemist, kui lennu väljumiseni on tühistamise hetkel vähemalt 60 päeva. Sellisel juhul tagastatakse makstud raha kliendile täies ulatuses välja arvatud teenustasud. Avatud tehing ei puuduta kliendi poolt lennuga seoses ostetud lisateenuseid, nagu näiteks piletid erinevatele üritustele. Avatud tehing ei puuduta samuti teenuseid või tooteid, mille eest tuleb täies ulatuses tasuda kohe broneerimise ajal.

7. BÜROOKULUD

Aurinkomatkade eritingimustele vastavate tühistamiste ja muudatuste puhul tuleb reisikorraldaja töö eest tasuda mõistliku kuluna bürookulu vastavalt Aurinkomatkade teenuste hinnakirjale.

Kehtiv teenustasude hinnakiri on ära toodud Aurinkomatkade veebilehel: www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

8. REISIJA POOLT ENNE REISI TÜHISTATUD BRONEERINGUD

Reisijal on enne reisi igal ajahetkel õigus oma broneering tühistada. Sellisel juhul tuleb tühistamistasu maksta alljärgnevalt:

 • eelnevalt avaldatud bürookulud, kui lend tühistatakse hiljemalt 45 päeva enne väljalendu
 • broneerimistasu, kui lend tühistatakse hiljem kui 45 päeva enne väljalendu, aga hiljemalt 21 päeva enne reisi algust
 • 50% lennu hinnast, kui lend tühistatakse hiljem kui 21 päeva enne väljalendu, aga hiljemalt 7 päeva enne reisi algust
 • 75% lennu hinnast, kui lend tühistatakse hiljem kui 7 päeva enne väljalendu, aga hiljemalt 3 päeva enne reisi algust
 • 95% lennu hinnast, kui lend tühistatakse hiljem kui 3 päeva enne reisi algamist.

Kui klient ei tühista oma lennubroneeringut, aga ei saabu õigeaegselt väljumiskohta, või ei pääse lennule, sest tal ei ole temast olenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente, näiteks kehtivat passi, viisat, IDkaarti või vaktsineerimistunnistust, siis ei ole tal õigust raha tagasi saada.

9. BRONEERINGU MUUTMINE REISIJA POOLT

Tavahinnaga broneeritud lennu sihtkohta, alguspäeva, pikkust ja majutust võib ühe korra vahetada mõne muu Aurinkomatkade tavahinnaga reisipaketi vastu, kui muudatus tehakse rohkem kui 45 päeva enne
algselt broneeritud lennu algust. Lisamuudatuste eest tuleb tasuda hinnakirjajärgne teenustasu. Broneeringu muutmise õigus ei kehti viimase hetke reiside ja kampaaniasoodustusega lendude puhul, samuti ei saa tavahinnaga lendu vahetada viimase hetke reisi või kampaaniahinnaga reisi vastu. Reisija nime võib tasuta muuta, kui väljumiseni on vähemalt 45 päeva, eeldusel, et seda võimaldavad majutusasutuse ja lennufirma broneerimis- ja müügitingimised.

Muutust, mis tehakse hiljem kui 45 päeva enne väljumist, käsitletakse varasema broneeringu tühistamisena ja uue broneeringu tegemisena.

10. BRONEERINGU MUUTMINE AURINKOMATKADE POOLT

Kui Aurinkomatkat muudab broneeringut, peab reisija teatama seitsme (7) päeva jooksul, et ta on teabe kätte saanud, või eraldi teavitatud ajakava järgi, kui muudatus talle ei sobi. Kui Aurinkomatkat ei saa palutud aja jooksul reisijalt vastust, siis loetakse, et klient on muutusega lepingus nõus.

Aurinkomatkadel on õigus vähese osalejate arvu tõttu muuta transpordivahendit, marsruuti ja sõiduplaani. Muudatustest teavitatakse reisijaid hiljemalt 14 päeva enne reisi algust. Reisija on vaatamata eespool
nimetatud muudatustele kohustatud maksma lennu ja muude kokkulepitud maksude eest.

11. SÕIDUPLAANI MUUDATUSED

Kui Aurinkomatkat ei saa temast sõltumatutel põhjustel järgida algset lennuplaani, on tal õigus muuta transpordivahendit, marsruuti ja ajakava. Muudatustest teatatakse reisijatele nii kiiresti kui võimalik.
Reisiseltskonna esindaja on kohustatud hoolt kandma, et Aurinkomatkadel oleks olemas tema õiged ja hetkel kasutuses olevad kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja e-posti aadress), mille kaudu temaga
saab enne reisi ja reisi ajal võimalikest muudatustest teavitamiseks ühendust võtta. Kui kontaktandmed ei ole õiged, vastutab reisija ise muutunud andmete poolt tekitatud kahjust ja kuludest.

12. AURINKOMATKADE ÕIGUS LEND ÄRA JÄTTA

Aurinkomatkadel on õigus lend tühistada, kui
a) lennule ei ole broneeritud piisavalt osalejaid. Nõutav osalejate arv või puudutada kas üksikut lendu või teatud sihtkohta korraldatavat lendude seeriat. Tühistamisest teavitatakse reisijaid hiljemalt 20 päeva enne lennureisi algust.
b) Aurinkomatkade võimalused lennu teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist muutunud oluliselt keerulisemaks lennumarsruudil, lennusihtkohas või selle läheduses alanud sõjategevuse, looduskatastroofi, streigi või mõne muu vastava olukorra tõttu, või kui lendu ei saa läbi viia mõnel muul ootamatul põhjusel. Tühistamisest teavitatakse reisijaid nii kiiresti kui võimalik. Kui lend tühistatakse, tagastab Aurinkomatkat klientidele kogu makstud raha.
c) Aurinkomatkadel on õigus lõpetada leping, kui klient ei ole hiljemalt maksetähtajaks lennu eest tasunud.

13. REISIJA VASTUTUS

Kui reisija märkab lennu või lennuteenustega seotud puudusi, tuleb sellest kohe pärast puuduse märkamist teavitada kõigepealt lennufirma esindajat, näiteks lennu ajal märgatud probleemidest tuleb kõigepealt
teavitada salongipersonali. Reisija peab järgima ametivõimude, Aurinkomatkade ja transpordiettevõtte poolt kehtestatud lennu teostamist puudutavaid juhiseid, ettekirjutusi ja korraldusreegleid.

Reisija ei tohi oma käitumisega teisi häirida. Kui reisija jätab oma kohustused olulisel määral hooletusse, võidakse teda lennule mitte lasta või lennult eemaldada. Reisijal ei ole sellisel juhul õigust raha tagasi saada ja ta vastutab ise kõigi kaasnevate kulude eest. Reisija vastutab kahju eest, mida ta oma käitumisega põhjustab Aurinkomatkadele, transpordiettevõttele või kolmandatele osapooltele.

Aurinkomatkat ei vastuta selle eest, kui reisija ei pääse lennule või tema lennureis katkeb puudulike reisidokumentide pärast; samuti reisidokumentide hankimisega seotud kulude eest ja kahjude eest, mille reisija on ise põhjustanud.

Reisija peab iseseisvalt kontrollima hiljemalt päev enne tagasilendu, kas tagasilennu ajakavas on muudatusi. Tagasilennu sõiduplaani võib kontrollida näiteks Finnairi teenusest Minu broneering (Varaukseni).

14. PAGAS JA ERIPAGAS

Kehtivaid pagasireegleid tuleb kontrollida lendu teostava lennukompanii veebilehelt või Aurinkomatkade klienditeenindusest. Eripagasi (näiteks golfivarustus, suusad, ratastool) vedu tuleb alati broneerida enne reisi Aurinkomatkade klienditeenindusest, sest eripagasi transportimisele kehtivad piirangud. Lisaks lennukompanii poolt kehtestatud transporditasule tuleb tasuda teenustasu Aurinkomatkade kehtiva
hinnakirja alusel.

15. VÄÄRAMATU JÕUD

Aurinkomatkat ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud vääramatu jõud või muu ettenägematu põhjus, mida Aurinkomatkat või tema partnerid ei oleks suutnud ka kõige parema tahtmise korral vältida. Sellised põhjused on näiteks sõjategevus, loodusõnnetused, nakkuslikud epideemiad, streik või mõni muu vastav olukord.

16. RAHA TAGASTAMINE

Reisijal ei ole õigus saada raha tagasi kasutamata jäetud teenuste eest. Raha ei maksta tagasi tühistamata jäetud broneeringu ega kasutamata jäetud teenuste eest. Kui edasi-tagasi lennu ostnud reisija ei ole
kasutanud lendu sihtkohta, ei ole tal õigust kasutada tagasilendu.

17. VEAST TEATAMINE

Märgatud vigadest tuleb viivitamatult teavitada Aurinkomatkade klienditeenindust või lennukompanii esindajat. Otse lennukompanii esindajale esitatud kaebus peab olema kirjalik dokument, millel on näidatud,  millal reklamatsioon on tehtud, kellele, mis põhjusel ning kuidas viga on parandatud.

Pärast lendu tuleb võimalikud kompensatsioonitaotlused esitada võimalikult kiiresti Aurinkomatkadele või lennukompaniile. Reisija peab võimalike lisakulude kohta alles hoidma kõik dokumendid ja kviitungid ja
lisaks dokumendi, kuhu on kirjutatud lennukompanii esindajale esitatud reklamatsiooni andmed.

Aurinkomatkadele võib kompensatsioonitaotlused saata e-postiga aadressile: https://www.aurinkomatkat.fi/ota-yhteys/palaute.

Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine

Kui reisijale on antud reisijate õigusi puudutavale Euroopa Liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele tuginedes hinna alandamist või hüvitist, arvatakse nimetatud hüvitise summa
käesolevate tingimuste kohaselt antavast hüvitisest maha.

Aurinkomatkade lennupiletite eritingimused on uuendatud 01.07.2018 ja kehtivad kuni edaspidise teatamiseni. Aurinkomatkat Oy – Suntours Ltd Ab jätab endale õiguse eritingimusi muuta või piirata.

Vastutav reisikorraldaja

OY Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab
Pohjoinen Rautatiekatu 25, PL 287, 00101 Helsingi
Telefon 010 446 441, fax 010 446 7188

Estravel ei vastuta tingimuste muudatuste eest, mida reisikorraldajal on õigus kehtestada etteteatamata.