• Esileht
 • Aurinkomatkade pakettreiside eritingimused

Aurinkomatkade pakettreiside eritingimused

AURINKOMATKADE PAKETTREISIDE ERITINGIMUSED

kehtivad pakettreisilepingutele, mis on sõlmitud 1. juulil 2018 ja pärast seda.

Reisijale siduv pakettreisileping jõustub siis, kui esimene sissemaks on tasutud hiljemalt reisikorraldaja poolt määratud maksetähtpäeval (Soome pakettreiside üldtingimused, YME 3.1).

Aurinkomatkade pakettreis tähendab eelnevalt ettevalmistatud mitmest väljumisest koosnevasse korrapäraselt toimuvasse pakettreisiseeriasse kuuluvat reisi, mille lennud toimuvad kas tellimus- või
liinilendudega. Aurinkomatkade pakettreisid võivad olla ka nn erireisid (näiteks kruiisid ja kombineeritud, vahemaandumisega reisid). Neid erireise puudutavad võimalikud erandlikud reisitingimused ja -reeglid on
ära toodud nende pakettreiside eritingimuste vastavates kohtades.

Linnapuhkuste lennutransport toimub liinilendudega, need on iseseisvad reisid, mis pannakse kokku kliendi jaoks personaalselt ega tugine ette kinni pandud lennu- ja hotellikohtadele või ei kuulu korrapäraselt
toimuvatesse pakettreisiseeriatesse.

Aurinkomatkade pakettreisidele ja Aurinkomatkade linnapuhkustele kohaldatakse 01.07.2018 jõustunud Seotud reisiteenuste seadust ja Pakettreiside üldtingimusi (YME). Sellele lisaks kohaldatakse Aurinkomatkade pakettreisidele Aurinkomatkade pakettreiside eritingimusi ja linnapuhkusereisidele Aurinkomatkade linnapuhkusereiside eritingimusi.

Eespool mainitud pakettreiside vastutav reisikorraldaja on Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (edaspidi Aurinkomatkat), kes on andnud Soome Konkurentsi- ja tarbijakaitseametile (KKV) tagatise maksejõuetuse
vastu. Aurinkomatkade registritunnus Konkurentsi- ja tarbijakaitseametis on KuVi 164/88/MJ. Pakettreisiks ei loeta eraldi ostetud teenuseid, ainult lendu, ainult majutust või muud üksikut reisiteenust.
Ainult lennupiletite ostmise puhul kohaldatakse lennupiletite eritingimusi.

1. MAKSETINGIMUSED

Kui reis broneeritakse rohkem kui 45 päeva enne väljumist,

 • tuleb tasuda Aurinkomatkade broneerimistasu 200 eurot inimese kohta. Erireiside (näiteks joogareisid, kruiisid ja vahelendudega kombineeritud reisid) broneerimistasu on 300 eurot reisija kohta. On reise, mille puhul tuleb kogu reis tasuda kohe broneerimisel. Selle kohta ilmub teade reisi broneerimisel.
 • Kogu reisi maksumus peab olema tasutud 45 päeva enne väljumist.

Kui reis broneeritakse vähem kui 45 päeva enne väljalendu,
tuleb kogu reisi hind tasuda koheselt broneerimisel.

2. REISIKINNITUS

Reisija, kelle nimi on broneeringus esimene, on reisiseltskonna esindaja ning vastutab broneeringu ja tema poolt antud andmete õigsuse eest. Reisiseltskonna esindaja peab pärast reisikinnituse saamist kohe
kontrollima sellel olevate andmete õigusust. Nimed peavad olem kirjutatud nii, nagu reisil kasutataval isikut tõendaval dokumendil: passil või ID-kaardil. Vigadest reisikuupäevades, transpordi- ja majutusteabes ning võimalikes lisateenustes tuleb reisikorraldajat viivitamatult teavitada. Kui reisiseltskonna esindaja maksab ettemaksu või reisi kogumaksumuse, kinnitab ta sellega reisipaketi õigsust ja sünnib siduv reisileping.
Vigade ja puuduste kõrvaldamine hiljem võib põhjustada märkimisväärseid kulusid (näiteks valesti kirjutatud nime parandamine lennupiletil või vea tõttu välja antud uus lennupilet).

Reisiseltskonna esindaja on kohustatud kontrollima, et Aurinkomatkadel oleks olemas tema kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja e-posti aadress), mille kaudu temaga võib enne reisi ja reisi ajal ühendust võtta. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude ja võimalike kulude eest, mida võivad põhjustada reisija või reisiseltskonna esindaja poolt antud vigased või puudulikud andmed.

Reisija on kohustatud Aurinkomatkade juhtnööre järgides kandma hoolt reisi ajal vajaminevate dokumentide eest (pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ja kontrollima, et need ja teised reisidokumendid oleksid vastavuses.

Reisiseltskonna esindaja kohustus on teatada Aurinkomatkadele, kui reisidokumendid ei ole saabunud epostiga ühe (1) päeva või posti teel koju tellituna seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast broneeringu tegemist. Aurinkomatkat ei korva posti poolt kaotatud reisidokumente. Reisidokumente ei saadeta posti teel väljaspoole Soomet.

Reisiseltskonna esindaja on kohustatud võtma reisile kaasa kõige viimase reisikinnituse ja võimalikud muud reisidokumendid (näiteks hotellikinnitus).

Alates 20. augustist 2018 on reisijategrupi esindaja kohustatud tagama, et broneeringus oleks vähemalt üks täiskasvanud reisija. Olenevalt sihtkohast võib näiteks hotellides vanusenõue olla kuni 23 aastat.

3. AURINKOMATKADE PAKETTREISI HINNAS SISALDUVAD TEENUSED

Hinnad põhinevad reisi hindamispäeva valuutakurssidel. Lõplikku hinda võivad mõjutada muutused valuutakurssides (Soome pakettreiside üldtingimused, YME 8.) Hinnamuutuse arvestamisel võrreldakse reisi
hindamispäeva valuutakurssi kuus (6) nädalat enne reisi kehtiva valuutakursiga. Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, mil need avaldatakse, ega puuduta enne hinnamuutust broneeritud reise. Aurinkomatkat jätab endale õiguse muuta hindu enne reisilepingu sõlmimist.

Reisi põhihind on nädalase või kahenädalase reisi hind reisija kohta majutusega kahe-, kolme- või neljainimesetoas või apartemendis. Hetkel kehtivate hindadega saab tutvuda Aurinkomatkade veebilehel
www.aurinkomatkat.fi.

Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mida on võimalik maksta enne reisile minekut. Mitmetes linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seoses turistimaks, mille suurus sõltub majutuse tasemest ja
kohal viibimise pikkusest. Neid makse ei saa koos reisi hinnaga ette maksta, vaid tuleb tasuda kohapeal majutusteenuse pakkujale.

Aurinkomatkat jätab endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt Üldiste paketireisitingimuste (YME) punktile 8.

Hinnas sisalduvad:

 • lend kliendile kinnitatud lennuklassis (turisti-või äriklass) reisi alguspunktist sihtkohta ja tagasi
 • muu reisikinnitusele vastav transport (näiteks lennud sihtkohas turistiklassis)
 • majutus sihtkohas koos võimaliku toitlustusega ja/või majutus kruiisil koos toitlustamisega
 • söögid mandritevahelistel kauglendudel
 • giiditeenused sihtkohas (välja arvatud eraldi mainitud omapäi külastavates sihtkohtades)
 • transfeer lennujaamast hotelli kombineeritud reisidel
 • e-postiga saadetud reisidokumendid

Kui hotelli ei ole eelnevalt täpselt määratletud, märgitakse reisikinnituses erandkorras hotelli nimetuseks „Määratlemata”.

Hinnas ei sisaldu

 • teenustasud
 • reisidokumentide saatmine postiga
 • söögid Euroopa ja Lähis-Ida lendudel
 • transpordiühendused kodumaal
 • transfeerid lennujaamast hotelli sihtkohas
 • eraldi ostetavad ekskursioonid
 • joogid söökide juurde ja jootrahad
 • passi- ja viisakulud
 • vaktsineerimised
 • reisikindlustus
 • võimalikud linna- ja muud maksud sihtkohas
 • võimalikud maalt lahkumise maksud lennujaamas

Kombineeritud matkade puhul on olenevalt reisist hinna sees transfeerid lennujaamast hotelli ja tagasi. Kui Aurinkomatkade reisipaketi transfeeri või muu transpordi puhul läheb vaja eritransporti (näiteks paadi või lennukiga), siis sisaldub see reisi hinnas. Erandiks on reisija soovil rätsepatööna kokkupandud kombineeritud reisid , mille puhul transfeerid hotelli ja lennujaama vahel ja transport erinevate sihtpunktide vahel ei sisaldu hinnas. Kui transfeerid hotelli ja lennujaama vahel sisalduvad hinnas, siis on see märgitud reisikinnitusele.

Broneeringuga seotud erisoovid (näiteks golfivarustus, suusad, ratastool) tuleb esitada Aurinkomatkade klienditeenindusele. Kehtiv teenustasude hinnakiri on ära toodud Aurinkomatkade veebilehel
www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

4. TRANSFEERID SIHTKOHAS

Aurinkomatkade paketireisile võib Aurinkomatkade veebipoest või klienditeenindusest juurde osta bussi- või eratranspordi hotelli. Kombineeritud reiside puhul, välja arvatud kliendi soovide järgi rätsepatööna kokku
pandud reisid, kuulub lennujaamatransfeer hinna sisse.

Etteostetud transfeer tuleb osta kogu reisiseltskonnale. Transfeeride hinnad ja kättesaadavus sõltuvad sõidukist, sihtkohast ja majutusest. Bussitransfeer tuleb osta hiljemalt päev enne reisi väljumispäeva.
Eratransfeeri saab osta vaid teatud sihtkohtadesse ja seda tuleb teha hiljemalt viis (5) päeva enne reisi väljumist, kohti on piiratult.

Lennujaamatransfeerile on võimalik osta üks kohver iga üle kaheaastase (2) reisija kohta. Võimalikust eripagasist (mh lapsevanker, spordivahendid, vms) tuleb teatada transfeeri broneerimisel.

Sihtkohas võtab reisijaid vastu Aurinkomatkade esindaja. Esindaja juhendab transfeeri ostnud kliendid sõidukite juurde. Transfeerile tuleb minna kohe pärast maaletulekuformaalsuste täitmist. Telefon peab olema
sisse lülitatud, et esindaja saaks võimalikel erijuhtudel transfeeri broneerinud reisiseltskonna esindajaga ühendust, näiteks siis, kui transfeer hilineb. Aurinkomatkade esindaja ei ole kaasas kõikidel transfeeridel.

Kui lennujaamatransfeeri ei saa reisija liikumispuude pärast korraldada bussiga, tellib Aurinkomatkat reisija palvel privaatse eritransfeeri. Transfeer tuleb broneerida otse Aurinkomatkade klienditeenindusest
võimalikult varakult enne reisi algust, hiljemalt siiski kaks (2) nädalat enne reisi väljumispäeva. Eriransfeeril võib osaleda piiratud arv teisi reisijaid, nagu abikaasa või abistaja. Teised reisiseltskonna liikmed peavad
olema valmis ostma koha näiteks bussitransfeerile.

5. TASULINE TOITLUSTAMINE LENNUL JA LISAPAGAS

Aurinkomatkade kaudu ostetud toitlustamine lennul ja lisapagas on osa reisipaketist, need on tellimise hetkest siduvad ja neid ei saa tühistada ega muuta üksiku teenusena.

Tellitud toitude ja lisapagasi muutused ja tühistamine on lubatud ainult siis, kui muudetakse või tühistatakse kogu reisipakett . Tühistamistrahv sõltub reisikorraldaja otsestest kuludest. Muudatuste ja tühistamise puhul järgitakse Pakettreiside üldtingimuste ja Aurinkomatkade pakettreiside eritingimuste tingimusi ja reegleid.

Kui reisi muudetakse rohkem kui 72 tundi enne selle algust , tagastatakse reisijatele ostetud söökide ja lisapagasi eest makstud raha. Reisi muutmisel ei kanta algsesse reisipaketti ostetud toitlustamist lennul ja
lisapagasit üle muudetud reisipaketti. Muudetud reisile tuleb osta lennule uued söögid ja/või lisapagas. Lennukisöögid või lisapagasi võib reisi muutmisel osta kas Aurinkomatkade veebipoest, klienditeenindusest
või oma Puhkusekonto (Oma Loma) kaudu.

6. LAPSEHINNAD JA SOODUSTUSED

Täpsed Aurinkomatkade pakettreiside ja lisateenuste (näiteks lennujaamatransfeerid ja ekskursioonid) lapsehinnad ja võimalikud soodustused selguvad reisi tellimisel ja on näha veebilehel www.aurinkomatkat.fi.
Laste kohti on piiratult. Reisi lõppemise hetkeks alla 2-aastase lapse hind on 80 eurot reisi kohta. Iga alla 2-aastase lapse kohta peab reisil olema vähemalt üks täiskasvanu.

Alla 2-aastasel lapsel ei ole lennukis oma istekohta ega majutuskohas oma voodit. Kui lapsele soovitakse oma iste- või voodikohta, kehtivad tema broneeringule 2-11-aastase lapse reeglid. Kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, broneeritakse ta lapsena ja tal peab olema lennukis oma istekoht.

Üle 2-aastased lapsed, kes on reisi lõppemisel alla 17-aastased, saavad nädala- kuni maksimaalselt kahe nädala pikkustelt reisidelt allahindlust. Allahindlus arvestatakse reisi põhihinnast ja see sõltub broneeringus olevate täiskasvanute arvust, reisi sihtkohast ja majutusest. Laps majutatakse eeskätt täiskasvanutega samasse tuppa/apartementi lisavoodile. Lapsesoodustused ei kehti kooliekskursioonidele ega teistele laste rühmareisidele.

MIDA PIDADA SILMAS LASTEGA REISIMISEL

Lastega reisimisega seotud asjaoludega saab tutvuda Soome välisministeeriumi veebilehel aadressil https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle. Kui lapsevanematel on ühine hooldusõigus, siis
otsustavad nad Soome seaduse järgi kõige lapsesse puutuva eest koos ja ühel hooldajal (või mõnel muul isikul) ei ole õigust viia last ilma teise hooldaja (hooldajate) nõusolekuta välismaale. Ka transpordiettevõtted, majutusasutused ja sihtkohtade ametivõimud võivad piirata alla 18-aastaste õigust reisida ilma hooldajata. Alati peab kontrollima päritolu-, sihtkoha- ja transiitriigi alaealiste reisimist puudutavaid nõudeid, sest on riike, kus on täpselt määratletud, millised lubasid nõutakse.

Ilma hooldajata reisival alla 18-aastasel lapsel peab olema hooldaja poolt allakirjutatud nõusolek, nõusoleku vorm sõltub riigist. Nõusolek on dokument, kus on teave reisi kohta ning hooldajate allkirjad ja
kontaktandmed. Nõusolek tuleb reisile kaasa võtta ja vajadusel esitada sihtkoha ametivõimudele, transpordiettevõtetele ja majutusasutustele. Nõusoleku näidis:
https://www.aurinkomatkat.fi/Images/huoltajan%20lupa.pdf.

7. LISAVOODISOODUSTUS

On hotelle, kus lisavoodisse majutatud täiskasvanu saab lisavoodisoodustust. Lisavoodisoodustus on näha broneerimisel. Lisavoodisoodustust saab ainult lisavoodis majutuv reisija maksimaalselt kahe nädala
pikkusel reisil või pikema reisi puhul kahe esimese nädala eest.

8. RÜHMAREISID

Rühmaks peetakse vähemalt kahekümnest (20) üle 18-aastasest reisijast koosnevat reisiseltskonda, kes on teinud ühise broneeringu ja reisivad koos. Rühmasoodustuste saamise tingimuseks on see, et kõik reisijad on enne reisi lõppemist 18-aastased. Rühmareise saab broneerida ainult Aurinkomatkade klienditeeninduse kaudu. Rühmabroneeringutele võidakse kohaldada rühmareisi tingimusi ja hindu, mis tuuakse välja kõnealusele rühmale tehtud spetsiaalses rühmareisipakkumises.

9. KAMPAANIAPAKKUMISED

Aurinkomatkat jätab endale õiguse teha uutele broneeringutele kampaaniapakkumisi ja broneeringusoodustusi. Uue broneeringu all peetakse silmas broneeringut, mis on tehtud
kampaaniapakkumise või broneeringusoodustuse kehtivusajal. Kampaaniapakkumiste ja broneeringusoodustuse puhul järgitakse iga kampaania kohta kehtivaid reegleid ja juhiseid. Pakkumised ja
soodustused on isiklikud, ega lähe reisija nime muutmise korral üle teisele reisijale. Soodustusi ei anta tagantjärele. Kampaaniapakkumisi ja broneerimissoodustusi ei kohaldata rühma- ja erireisidele.

10. AVATUD TEHING

Reisilepingu võib tühistada seitsme päeva jooksul pärast broneeringu tegemist, kui reisi väljumispäevani on tühistamise hetkel vähemalt 60 päeva. Sellisel juhul tagastatakse makstud raha kliendile täies ulatuses, välja arvatud teenustasud. Avatud tehing ei puuduta reisiga seoses ostetud lisateenuseid nagu näiteks piletid erinevatele üritustele. Avatud tehing ei puuduta teenuseid või tooteid, mille eest tuleb täies ulatuses tasuda broneerimise ajal.

11. BÜROOKULUD

Pakettreiside üldtingimustele ja Aurinkomatkade eritingimustele vastavate tühistamiste ja muudatuste eest tuleb reisikorraldajale töö eest tasuda mõistliku kuluna bürookulu vastavalt Aurinkomatkade teenuste
hinnakirjale. Etteostetud eriteenuste eest (piletid üritustele, jms) tuleb tasuda ka siis, kui reis tühistatakse. Kehtiv teenustasude hinnakiri on ära toodud aadressil www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

12. EKSKURSIOONID JA HARRASTUSTEGEVUSED

Ekskursioonide ja harrastustegevuste broneerimine ja nende eest tasumine

Enne reisi saab ekskursioone ja harrastustegevusi ette tellida oma Puhkusekonto kaudu ja Aurinkomatkade klienditeenindusest. Kui ekskursioonid või harrastustegevused broneeritakse hiljem kui 45 päeva enne
väljalendu, makstakse need broneerimisel. Ekskursioonide kirjelduse juures ära toodud hinnad veebilehel www.aurinkomatkat.fi on näidised, täpne hind kinnitatakse broneerimisel. Hinda mõjutavad muu hulgas
reisimise hooaeg ja valuutakursside muutused. Ekskursioonide ja harrastustegevuste põhihinnad võivad muutuda.

Mitmes sihtkohas on kasutusel Aurinkomatkade rakendus, mille kaudu saab broneerida teatud ekskursioone ja harrastustegevusi nii enne reisi kui ka sihtkohas. Aurinkomatkade mobiilirakendust ei saa kasutada
kombineeritud ja erireisidel, reisija soovide alusel kokkupandud reisidel ja reisidel, mis sisaldavad riigisiseseid ühenduslende. Rakendust ei saa kasutada ainult lennupileti tellijad ja rühmabroneeringuga
reisivad reisijad. Selleks et rakendusse sisse logida, peab olema reisibroneeringusse märgitud Soome telefoninumber.

Ekskursioonide ja harrastustegevuste lapsehinnad ja -soodustused on ära toodud ekskursioonide kirjelduse juures, on ekskursioone, kuhu lapsed pääsevad kaasa tasuta. Tasuta ekskursioonile pääsenud lapsel ei ole ekskursioonibussis oma kohta, samuti ei ole talle ettenähtud võimalikku toitlustamist. Ekskursiooni kirjelduse juures on ära toodud tasuta ekskursioonile pääseva lapse maksimaalne vanus.

Ekskursioonide ja harrastustegevuste võimalikust tühistamisest või takistusest neil osaleda tuleb viivitamatult teavitada Aurinkomatkade esindajat. Enne reisi algust tuleb teavitada klienditeenindust, reisi ajal sihtkohapersonali. Tühistamise eest võetakse tühistamisega seotud reaalsed kulud. Tasuta muudatus või tühistamine on võimalik 24 tundi enne ekskursiooni ja/või harrastustegevuse algust, kui ekskursiooni
kirjelduse juures ei ole mainitud teisiti.

Ekskursiooni ja harrastustegevuse võib tellida sihtkohas, kui on vabu kohti ja kui sihtkoha ekskursiooni- ja harrastustegevuse kirjelduses ei mainita teisiti. Sihtkohas võib teenuste eest üldiselt maksta kohalikus
valuutas või krediitkaardiga. Kaardiga makstes (krediit- ja deebetkaardid) lisandub hinnale kaardi teenustasu, mis sõltub kaardist. Praktika on erinevates sihtkohtades erinev, täpsema teabe saab Aurinkomatkade
sihtkohapersonalilt.

Kui ekskursioon/harrastustegevus broneeritakse 24 tunni jooksul pärast reisilepingu sõlmimist Aurinkomatkade veebilehelt või klienditeeninduse kaudu, muutuvad need reisipaketi osaks ja neile
kohaldatakse Pakettreiside üldtingimusi ja Aurinkomatkade pakettreisi eritingimusi.

Kui reisiteenus, ekskursioon ja/või harrastustegevus broneeritakse Aurinkomatkade veebilehel, klienditeeninduse kaudu, sihtkohas sihtkohapersonalilt või Aurinkomatkade rakenduse kaudu rohkem kui 24
tundi pärast reisibroneeringu tegemist ja reisilepingu sõlmimist, siis ei ole need reisipaketi osa ja tegemist on vahendatud tootega. Sellisel juhul ei kohaldata ekskursioonibroneeringule EL direktiivi 2015/2302 kohaseid pakettreisidele rakendatavaid õigusi ja Aurinkomatkat ei vastuta nende vahendatud reisiteenuste nõuetekohase läbiviimise eest. Probleemide korral tuleb Aurinkomatkade sihtkohapersonali abil võtta
ühendust vastava teenusepakkujaga.

Ekskursioonide ja harrastustegevuste läbiviimine

Ekskursioonide valik ja nende sisu ning saadaval olevad harrastustegevused võivad muutuda ja varieeruda sõltuvalt aastaajast, ilmastiku-, transpordi- ja teistest tingimustest. Ekskursioon või harrastustegevus võib ära jääda osavõtjate vähese arvu, streigi või muu ekskursioonikorraldajast sõltumatu põhjuse tõttu. Ekskursioone ja harrastustegevusi korraldatakse erineva suurusega rühmadele ja kui tegemist on nn.
väikerühma ekskursiooniga, mis on mõeldud kõige rohkem 20 reisijale või privaatse ekskursiooniga, on see ära märgitud ekskursioonikirjelduses ja eelteabes.

Ekskursiooni ja/või harrastustegevuse alguskoht ja -aeg ja muu vastav praktiline teave on saadaval sihtkohas Aurinkomatkade sihtkohapersonalilt või Aurinkomatkade poolt määratud esindajalt. Tulenevalt
ekskursiooni/harrastustegevuse iseloomust ja sisust võib olla määratletud osalemise miinimumvanus ja näiteks osalejate miinimumpikkus ja maksimumkaal. Võimalikud piirangud ja tegevuse sobivus
liikumispuudega reisijatele on mainitud ekskursiooni ja harrastustegevuse kirjelduses.

Vead ekskursioonidel

Ekskursioonide või harrastustegevuste ajal tehtud vigadest tuleb viivitamatult teavitada Aurinkomatkade sihtkohapersonali.

13. TASULISED ERITEENUSED

Eriteenused (näiteks piletid erinevatele üritustele) tellitakse reisija palvel personaalselt talle. Eriteenuse hinnale lisatakse Aurinkomatkade teenuste hinnakirjale vastav teenustasu. Kehtiv teenustasude hinnakiri on
ära toodud aadressil www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Broneeringud on pärast kinnitamist reisijale siduvad, kinnitamise hetkel jõustuvad eriteenuse broneerimis- ja müügitingimused. Sõltuvalt eriteenuste iseloomust on nende muutmise ja tühistamise tingimused karmimad kui Pakettreiside üldtingimustes (YME 4.4). Tühistamisi ja muutmisi käsitletakse juhtum juhtumi haaval. Muutmise või tühistamise korral peab reisija võtma viivitamatult ühendust Aurinkomatkade
klienditeenindusega.

Muutmis- ja tühistamistasud määratakse vastavalt eriteenuste broneerimis- ja müügitingimusele, reisija peab tasuma muutmisest või tühistamisest tulenevad otsesed kulud ja reisikorraldaja bürookulud kehtiva teenuse hinnakirja alusel.

Reisikindlustus ei ole reisipaketi osa ja selle puhul kehtivad kindlustusfirma tingimused. Aurinkomatkade vahendusel ostetud reisikindlustus on kohe siduv. Reisikindluse ostmisel tuleb silmas pidada, et
reisikindlustuses on piiranguid näiteks enne reisikindlustuse sõlmimist avastatud haiguste suhtes. Reisikindlustuse ostja peab tähelepanelikult tutvuma kindlustustingimustega ja kindlustuskatte ulatusega.

14. ÜHENDUSLEND REISI ALGUSPUNKTI JA TAGASI

Kliendil on võimalus broneerida oma reisipaketi juurde ühenduslennud reisi alguspunkti ja tagasi. Ühenduslendudele kohaldatakse lennufirma reegleid ning muutmis- ja tühistamistingimusi. Ühenduslende
saab broneerida Aurinkomatkade klienditeenindusest. Kohtade arv on piiratud, hind sõltub kohtade saadavusest. Ühenduslennu broneeringut saab tasuta muuta ühe korra, kui lennuni on jäänud üle 45 päeva ja
piletit ei ole veel välja kirjutatud. Muutmis- ja tühistamistasud määratakse vastavalt lennu broneerimis- ja müügitingimusele, reisija peab tasuma muutmisest või tühistamisest tulenevad otsesed kulud ja
reisikorraldaja bürookulud kehtiva teenuse hinnakirja alusel.

Kehtiv teenustasude hinnakiri on ära toodud aadressil www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

15. ÄRIKLASS

Aurinkomatkadel on paketireise, mille puhul võib Aurinkomatkade veebipoest või klienditeenindusest osta koha äriklassis. Täpsem teave ja lennud, millele võib äriklassi kohta osta, on näha broneerimisel ja
veebilehel www.aurinkomatkat.fi. Koht äriklassis tuleb osta hiljemalt 14 päeva enne väljalendu. Äriklassikohti on piiratult, hinnad ja saadavus sõltuvad puhkusehooajast, sihtkohas ja lennukitüübist.

Äriklassibroneeringut võib tasuta muuta või tühistada, kui reisi alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva. Tellimus, mis on tehtud vähem kui 60 päeva enne reisi, on kohe siduv.

16. BRONEERINGU MUUTMINE REISIJA POOLT

Tavahinnaga broneeritud reisi sihtkohta, alguspäeva, pikkust ja majutust võib ühe korra vahetada mõne muu Aurinkomatkade tavahinnaga reisipaketi vastu, kui muutus tehakse rohkem kui 45 päeva enne algselt
broneeritud reisi algust. Lisamuutuste eest tuleb tasuda hinnakirjajärgne teenustasu. Broneeringu muutmise õigus ei kehti erimatkade, viimase hetke reiside ja kampaaniasoodustusega reiside puhul, samuti ei saa
tavahinnaga reisi vahetada viimase hetke reisi või kampaaniahinnaga reisi vastu.

Reisija nime võib tasuta muuta, kui väljumiseni on vähemalt 45 päeva, eeldusel, et seda võimaldavad majutusasutuse ja lennukompanii broneerimis- ja müügitingimused. Muudatust, mis tehakse vähem kui 45
päeva enne väljumist, käsitletakse varasema broneeringu tühistamisena ja uue broneeringu tegemisena.

Liinilendudel korraldatavate reiside eripära tõttu (YME 1.3.) kohaldab Aurinkomatkat nende puhul hoolimata muutmise või tühistamise põhjusest Pakettreiside üldtingimuste punktidest 4. ja 7. erinevaid
tühistamis- ja muutmistingimusi. Liinilendudel toimuvate reiside alternatiivne kasutamine ja edasimüük ei ole võimalikud. Aurinkomatkat võtab liinilendude muutmise, tühistamise, lennupiletil nime vahetamise või
parandamise eest lennukompanii võimalikud trahvid ja Aurinkomatkade teenuste hinnakirjajärgsed bürookulud. Lennukompanii poolt võetavad trahvid võivad olla märgatavalt kõrgemad kui Pakettreiside
üldtingimuste tühistamiskulud, isegi võrdsed lennupileti koguhinnaga.

Kehtiv teenustasude hinnakiri on ära toodud aadressil www.aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

17. AURINKOMATKADE VASTUTUS

Aurinkomatkat ei vastuta reisipaketti mittekuuluvate teenuste eest, nagu reisipaketist eraldi toimuva, oma lennupiletiga ühenduslennu eest või reisija poolt eraldi tellitud vahendatud eriteenuste eest ( näiteks autorent). Reisipaketis sisalduvate lennupiletite, lennupagasi ja teiste lennuga seotud asjade (näiteks toitlustamine lennul) suhtes kohaldatakse pileti väljaandnud ja lennutranspordis osalevate lennukompaniide
transporditingimusi ja rahvusvahelisi lennunduseeskirju. Lennu ajal toimunud kahju suhtes kohaldatakse transpordieeskirjades ja lepingutes sätestatut.

Majutuskohtade klassifikatsioon ehk tärnid on Aurinkomatkade poolt määratletud, jätame endale õiguse seda täpsustada. Muudatused majutusasutuse või kohalike võimuorganite poolt kinnitatud kohalikus
klassifikatsioonis ei pruugi anda õigust hinnasoodustusele.

Aurinkomatkadel ja majutusasutusel on õigus anda reisijale paremaid tingimusi, kui on broneeringus ette nähtud. Aurinkomatkadel ei ole siiski mingit kohustust anda kõigile reisijatele ühesuguseid eeliseid.

Enne reisi algust Aurinkomatkade poolt tehtud muutus broneeringus võib anda õiguse Paketireiside üldtingimuste kohasele hinnaalandusele. Hinnaalandus arvestatakse kliendile pärast reisi, kui on selgunud, et
tegemist oli veaga ja viga ei olnud võimalik parandada sihtkohas. Kui viga on parandatud sihtkohas, ei tähenda see automaatset õigust hüvitisele pärast reisi.

18. VIGA JA VEAST TEATAMINE

Pakettreisilepingus olevast veast tuleb ilma põhjendamatu viivituseta teatada Aurinkomatkade klienditeenindusse ja sihtkohas Aurinkomatkade sihtkohapersonalile.

Pärast reisi tuleb võimalikud kompensatsioonitaotlused esitada võimalikult kiiresti pärast reisi lõppemist kirjalikult. Kompensatsioonitaotlused võib saata e-postiga aadressile: https://www.aurinkomatkat.fi/otayhteys/palaute.

Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine

Kui reisijale on antud reisijate õigusi puudutavale Euroopa Liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele tuginedes hinna alandamist või hüvitist, arvatakse nimetatud hüvitise summa käesolevate
tingimuste kohaselt antavast hüvitisest maha.

19. VASTUTAV REISIKORRALDAJA

Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab
Tietotie 9, PL 200, 01530 VANTAA
Klienditeeninduse telefon +358 (0)9 818 1101.

Täpsed lahtiolekuajad ja võimalikud erandid on ära toodud veebilehel https://www.aurinkomatkat.fi/ota-yhteys
Aurinkomatkade paketireiside eritingimused on uuendatud 01.07.2018 ja kehtivad kuni edaspidise teatamiseni. Aurinkomatkat Oy – Suntours Ltd Ab jätab endale õiguse reisitingimusi muuta või piirata.

Estravel ei vastuta tingimuste muudatuste eest, mida reisikorraldajal on õigus kehtestada etteteatamata.