Estravel Group AS pakettreisi broneerimistingimused

Käesolevad broneerimis-, muutmis- ja tühistamistingimused kehtivad eritingimustena üksnes reisikorraldaja Estravel Group AS poolt kokku pandud järgmisele pakettreisile:
Mallorca;

Käesolevate tingimuste kehtivus on välistatud reisija soovil üksikutest reisiteenustest kokku pandud pakettreisidele.

1. Reisiteenuste eest tasumine

Pakettreiside reisitasu kohustub reisija tasuma Estravelile järgmiselt:

1.1.  Kui reisi tellimisel on reisini 60 ja rohkem kalendripäevi, peab reisija tasuma 30% pakettreisi maksumusest 24 tunni jooksul tellimuse kinnitamisest. Sellisel juhul tasub reisija lisaks viimase 70% reisitasust hiljemalt 60 kalendripäeva enne reisi algust;

1.2. Kui reisi tellimisel on reisini 60 ja vähem päevi tasub reisija reisitasu 100% ulatuses 24h jooksul tellimuse kinnitamisest.

2. Reisiteenustest taganemine

Reisija poolsel reisiteenustest taganemisel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:

– 30% reisipaketi maksumusest – kui reisini on 60 ja rohkem kalendripäeva;
– 100% reisipaketi maksumusest – kui reisini on 60 ja vähem kalendripäeva.

3. Reisiteenuste muutmine

3.1. Reisija nime muutus peale broneeringu kinnitamist:

3.1.1. Kahe nime muutus ühes broneeringus on lubatud hiljemalt 61 kalendripäeva enne reisi, hüvitades seejuures Reisikorraldajale reisi korraldamisega seotud kulud (bürookulud) summas 25 eur/in.

3.1.2. Kui reisini on 60 ja vähem kalendripäeva ei ole broneeringus lubatud muuta kahe reisija nime. Kahe reisija nime muutust loetakse tühistamiseks, millega kaasnevad vastavad tühistamise hüvitised.

3.1.3. Ühe nime muutus broneeringus on lubatud hiljemalt 8 kalendripäeva enne reisi, hüvitades seejuures Reisikorraldajale reisi korraldamisega seotud kulud (bürookulud) summas 25 eur/in.
NB! Ühe reisija nime muutus on lubatud vaid juhul, kui lennupiletid ei ole välja prinditud või juhul kui hotell on eelnevalt aktsepteerinud nime muutuse.

3.1.4. Kui reisini on 7 ja vähem kalendripäeva ja kui hotell on aktsepteerinud nime muutuse, kaasneb ühe reisija nime muutusega broneeringus hüvitis alates 120 eur/in.

3.1.5. Reisija nime korrigeerimine on lubatud tasuta hiljemalt kuni 8 kalendripäeva enne reisi.

3.1.6. Kui reisini on 7 ja vähem kalendripäeva kaasneb nime korrigeerimisega hüvitis alates 25 eur/in.

3.2. Kuupäeva ja hotelli muutus peale broneeringu kinnitamist:

3.2.1. Reisijal on õigus, teavitades sellest kirjalikult Reisikorraldajat, muuta Reisiteenuste lepingus tellitud hotelli või reisi kuupäeva kui reisini on 61 ja rohkem kalendripäeva. Hotelli ja reisi kuupäeva muutmise korral kehtivad muutmise hetkel kehtivad reisipaketi hinnad, millele lisandub hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulutuste eest summas 25 eur/in.

3.2.2. Kui reisini on 60 ja vähem kalendripäeva, käsitletakse kuupäeva ja hotelli muudatust tühistamisena ja kaasnevad vastavad tühistamise hüvitised.